DEEL 3: HÉ, DAT ZIJN DIE IPAD-KINDEREN

7

In deel 1 en 2 van deze serie heb ik het afgelopen najaar een inkijk gegeven in de wereld van mijn iPad-kind. Vanuit het perspectief van mijn dochter en vanuit mezelf, als ouder. In dit deel leest u de ervaringen van leerlingen, ouders en docenten na een half jaar gebruik van een tablet in de klas.

Het is halverwege het schooljaar nog te vroeg om conclusies trekken over het effect op het leerrendement, maar kort samengevat komt het er in ieder geval op neer dat ouders positief tegenover het initiatief staan. Leerlingen vinden het onderwijs met een tablet aantrekkelijker en docenten zijn zoekend naar de mogelijkheden die een tablet in het onderwijs biedt.

Leerlingen
In bijna alle lessen gebruiken de leerlingen hun tablet en dat vinden ze fijn. Vooral omdat hun tas minder zwaar is, ze snel even iets kunnen opzoeken dat ze niet snappen, omdat typen sneller gaat dan schrijven en omdat alles bij elkaar staat in plaats van in verschillende boeken. De leerlingen zijn gemiddeld neutraal over het feit of de tablet een effect heeft op hun motivatie om huiswerk te maken. De docenten laten de leerlingen vooral dingen op internet opzoeken, teksten lezen, aantekeningen maken en opdrachten buiten het werkboek om maken.

Zelf gebruiken leerlingen de tablet vooral om boeken te lezen, aantekeningen te maken, hun rooster te bekijken, Teletop te gebruiken, of om te skypen en te facetimen. Ze werken en leren liever op de tablet dan uit een boek. Opdrachten maken ze toch liever in een papieren werkboek. Er is een lichte voorkeur om aantekeningen op de tablet te maken, maar ook gewoon schrijven wordt nog veel gedaan. Volgens de leerlingen zitten er ook wel nadelen aan de tablet: ze zorgen voor veel afleiding en het is vervelend als de tablet vastloopt of als er geen internetverbinding is.

En wat vindt Floor ervan?
“Ik vind de iPad steeds normaler worden; aan het begin zaten we er vaak ook in de pauzes op. Dat is nu veel minder. In de klas gaan we er steeds meer mee doen. Eerst hadden we alleen de boeken,  maar nu ook andere dingen, zoals lesbrieven en opdrachten. Die maken de docenten zelf. Binnenkort gaan we bij tekenen een schilderopdracht doen op de iPad, dat lijkt me heel bijzonder! En we krijgen een masterclass waarin we muziek gaan maken. Dan moeten we de app GarageBand downloaden. Dat kost wel geld, maar we hebben allemaal een iTunes kaart gekregen van school.”

Ouders
De meeste ouders zien hun kinderen thuis (zeer) veel gebruik maken van de tablet en denken dat het effect van de tablet op het maken van huiswerk (zeer) groot is. Vrijwel alle ouders vinden dat de tablet (heel) veel toegevoegde waarde heeft in de les. Belangrijkste achterliggende reden hiervoor is dat er meer communicatie- en opzoekmogelijkheden zijn, dat er meer enthousiasme, motivatie en interactie is en dat er meer zelfstudie- en differentiatiemogelijkheden zijn. Een bijkomend voordeel van de tablet is dat de schooltassen minder zwaar zijn.

En ook volgens de ouders zitten er ook wel nadelen aan een tablet, met name de afleiding door sociale media, games en muziek. Daardoor is het voor hun kroost soms moeilijk om zich te concentreren. Ook vinden ze het digitale lesmateriaal van uitgevers nog niet ideaal en de leerlingen zitten zoveel achter een beeldscherm, waardoor er minder persoonlijke aandacht is.

Ik ben erg benieuwd of u bovenstaande ervaringen herkent? Wat zijn uw ervaringen? En, vindt u dat alle leerlingen een tablet zouden moeten hebben?

7 REACTIES

 1. De term Ipadkinderen vind ik in die zin niet kloppend, dat het in mijn ogen eerder gaat om een veranderde onderwijsaanpak, de IPad is alleen een leermiddel. Mijn drie kinderen zitten op een nieuw leren laptopschool, eentje studeert nu rechten. Mijn ervaring: onderwijs past zich aan: andere bronnen, andere methodiek en didactiek, andere werkvormen en daardoor: ander onderwijs. Een IPad invoeren zonder ook de rest aan te pakken ( wat vraagt het van kind en docent) is niet zinvol, kijk integraal naar onderwijs, dan is het een prima middel!

 2. Ik ga vanaf maart lesgeven in een Ipadklas. Waarschijnlijk nog niet veel met de Ipad, ik ga de leerlingen namelijk Grieks aanleren en dat moeten ze toch echt leren schrijven… en gewoon met pen en papier. Maar er zijn wel andere dingen mogelijk, helaas is er weinig facilitering om het allemaal goed uit te zoeken en uit te proberen. Het is allemaal hobby… Gelukkig is er een groep die zo ‘gek’ is en veel informatie deelt.
  Ik loop wel tegen problemen aan, zoals mijn Griekse lettertypen. Ofwel alles via pdf-verspreiden (maar dan kunnen de leerlingen het zelf niet veranderen) of alles opnieuw maken met lettertypen die wel ondersteund worden… Ik ben bang dat het optie twee wordt.

  Bij de Ipadklas is het eerste ‘slachtoffer’ ook al gevallen. Een jongen die niet om kon gaan met alle mogelijkheden die de Ipad biedt. Hij zat meer te gamen en te chatten dan huiswerk maken en leren. In de Ipadklas is in het begin veel gechat, maar dat neemt nu af. Het nieuwe gaat van het speeltje af en het functionele neemt de overhand… De overige 31 leerlingen lijken goed om te gaan met de Ipad, al is het sociale klimaat minder ontwikkeld. In pauzes en tussenuren zitten de leerlingen veel met de Ipad voor de neus. Dit is wel een aandachtspunt.
  Volgend jaar komen er twee Ipadklassen en krijg ik het hele jaar een eerste en de tweede klas onder mijn hoede. Ik ben benieuwd hoe het zal zijn…

 3. Eens met Ilse.
  De iPad is een middel om het onderwijs te veranderen. Als het onderwijs hetzelfde blijft in een iPadklas, werkt het niet.
  We zouden adaptief leren mogelijk moeten maken en de leerlingen zelf meer verantwoordelijk maken voor hun leren. Dat moeten ze echter wel leren en docenten en schoolorganisaties moeten dat ook toelaten. Dat gaat allemaal niet vanzelf. De controle uit handen geven! Ict kan daarbij helpen, maar het is niet het enige middel. Altijd in combinatie met een aangepast didactiek, andere denkwijze en dat moeten de docenten eerst weer leren. Makkelijk is het allemaal niet.

 4. Ik lees in de reactie iets wat 25 jaar geleden ook gebeurde. Docenten hebben weinig of geen ondersteuning, laat staan betaalde tijd om aangepast werk te maken. Het is dus weer typisch nederlands, voor een dubbelte op de eerste rang willen zitten.
  Weer heel veel ‘liefdewerk, oud papier!
  Docenten liujken dus wel gekk als ze dit ongefaciliteerd doen! Welke aannemer laat zijn timmerlui thuis nieuwe deuren en kozijnen maken, met gereedschap dat die timmerman zelf moest kopen?
  Het is te zot voor woorden!

 5. ik ben erg geïnteresseerd in de invoering van een nieuw onderwijsmodel en de rol die ict daarbij kan spelen. Ik lees dat het invoeren van een iPad alleen niet voldoende is. En dat de rest ook aangepakt moet worden. Maar mijn vraag is dan wel: hoe dan? Wat gaan we dan anders doen? Wie kan mij op weg helpen? Kent iemand ‘good practices’?

 6. Is de I-pad inzetten in het onderwijs een onderwijsvernieuwing? Even relativeren: Het is een beetje teveel eer voor die handige I-pad. Doordat de I-pad niet bedoeld is voor opslag van informatie draagt dit ICT-product versneld bij aan het gebruik van de ‘Cloud’ en daarmee aan het benutten van centraal –op het internet dus- opgeslagen data. Dat zal wel weer gaan leiden tot het beter en gemakkelijker delen van o.a. onderwijsgerelateerde data. Hopelijk zal het leiden tot meer gedeelde informatie tussen scholen en leerlingen en is het daardoor een positieve ontwikkeling in het gebruik en de toegankelijkheid van leerbronnen. Met de kritische opmerking dat veel internetmateriaal didactisch ongecodeerd materiaal is. Zeg maar wel informatie maar geen didactisch hulpmiddel bij het leren en verwerken.
  Onderwijsvernieuwing zou bijvoorbeeld kunnen gaan om de zogenaamde warme kant van leren. Ofwel op school heeft men veel aandacht voor de cognitieve ontwikkeling (theorie) maar nieuwe inzichten zeggen dat je om succesvol te zijn tegelijkertijd veel aandacht moet besteden aan de sociaal emotionele ontwikkeling. En dan komt toch de I-pad weer in beeld omdat die de mogelijkheid geeft om met anderen te communiceren en samen te leren. Dit kan gebruikt worden voor de sturing van het leerproces o.a. door de feedback die je dan eenvoudig kunt geven op andermans keuzes en uitwerking in het leren. De I-pad kan dit noodzakelijke proces faciliteren. Maar niet zonder een planmatige opzet van het leerproces. Dus een I-pad in de groep gooien levert niet veel op. Onderwijsvernieuwing uitgewerkt in concrete producten en met gebruik van slimme ICT-middelen zoals de I-pad is waarschijnlijk beter. Meer informatie hierover: paulballhaus@hotmail.com.

 7. Als typedocente vraag ik me af of de kinderen geen slechte houding ontwikkelen door het gebruik van tablet. Dit hebben we meegemaakt met de computer (muisarm/RSI) en ik denk dat met het gebruik van de tablet zich hetzelfde probleem zal ontwikkelen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER