jongerencultuur

Waar of onwaar? Dat is de vraag

Tijdens de verkiezingscampagne van afgelopen zomer was het ‘hot’: factchecken. Journalisten checkten live of de boute uitspraken van politici hout sneden. Dagblad nrc.next startte...

Lessenreeks Mediawijsheid voor alle scholen

Ruim 210 uur gratis digitaal lesmateriaal over de invloed en werking van media is nu voor alle scholen in Nederland kosteloos beschikbaar via Wikiwijs....

Orde houden in de klas

Orde houden in de klas. Voor veel docenten een stuk makkelijker gezegd dan gedaan. Maar hoe komt dat nou eigenlijk? Volgens René Kneyber, vmbo-docent...

Week van de Mediawijsheid

De invloed van media op de levensstijl van 10-14 jarigen: dat is dit jaar het thema van de Week van de Mediawijsheid. Vandaag gaat...

Onderwijstrend #2: Flip je klas

Sir Ken Robinson vertelde het ons al in 2006: het onderwijs van nu is onvoldoende ingericht op de toekomst. Ondanks de vele hervormingen binnen...

Uitdagende lessen Nederlands

In Utrecht vindt vandaag het Ta!ent Docentencongres Nederlands 2012 plaats. Een van de gasten is Elise Kremer: ze komt praten over haar manier om...

Boeken de deur uit

Steeds vaker hoor je de roep om in de nabije toekomst schoolboeken de deur uit te doen. In het algemeen is dat een wens...

Mediawijze bronnen op internet

In deze tijd van digitalisering is voor veel docenten zoeken hoe om te gaan met alle verschillende (sociale) mediakanalen. Ieder kanaal heeft net zo veel voor-...

Onderwijstrend #1: Device in de klas


Een online les via het digibord in de klas, de iPad ter vervanging van het tekstboek en het gebruik van Twitter om leerlingen een...

Vervolg: interesse in technische beroepen

Het vergroten van de interesse van jongeren in technische beroepen: dat is een van de speerpunten in de brandbrief die Platform Bèta Techniek vorige...

Experimenteren mét kinderen

‘Je mag niet experimenteren met kinderen.’ Kent u die uitdrukking? Je hoort hem vaak als reactie op een idee voor een vernieuwende aanpak in het...

Bewegend beeld in de les

Onlangs was ik in gesprek met mensen van de educatieve afdeling van de BBC. We kwamen toen tot de conclusie dat het een ongetoetste...

Gezocht: interesse in technische beroepen

Wil Nederland in de toekomst haar boterham kunnen blijven verdienen, dan zal techniek een belangrijkere plaats in onze samenleving moeten krijgen. Om dat voor...

Docent worden voor beginners

Docent word je niet zo maar. Natuurlijk heb je een opleiding gevolgd en kennis van je vak. Je hebt van alles gehoord en geleerd...

Het contact met ouders van leerlingen

De school en de leefomgeving van leerlingen zijn voor een groot deel van elkaar losgekoppeld: in Nederland is leren iets dat we aan ‘de...

De functie van sociale media in uw klas

Sociale media zoals YouTube, Facebook en Hyves zijn onlosmakelijk verbonden met de belevingswereld van leerlingen. Maar ook onder docenten in het voortgezet onderwijs groeit...

Jongeren en taalachterstand

Taalachterstand is in Rotterdam een groot probleem. Om de taalachterstand te verkleinen is de gemeente het Taaloffensief gestart. Als onderdeel hiervan ontwikkelde YoungWorks een...

Onderwijs van Morgen op TEDxAmsterdamED

Het is zover: vandaag vindt de eerste editie van TEDxAmsterdam Education plaats in het Concertgebouw te Amsterdam. Onderwijs van Morgen houdt u de hele...

Aansluiten of laten aansluiten

Onderzoek naar de werking en ontwikkeling van het brein wijst uit dat pubers ‘s morgens over het algemeen niet vooruit te branden zijn. Hun...

Eerste editie TEDxAmsterdam Education

De eerste editie van TEDxAmsterdam Education vindt plaats op 27 september in het Concertgebouw te Amsterdam. Met het thema Connected Worlds wordt educatie niet...

Meest gelezen