Thema jongerencultuur Bèta-excellent in het voortgezet onderwijs

Bèta-excellent in het voortgezet onderwijs
B

In opdracht van Platform Bèta Techniek voerde YoungWorks de afgelopen maanden een onderzoek uit naar Bèta-excellent in het voortgezet onderwijs. In dit onderzoek staat het uitblinken van jongeren op het gebied van bèta en techniek centraal. Het geeft inzicht in de motivaties en belemmeringen ten aanzien van bètatechnische excellentie in het voortgezet onderwijs.

Bevorderingsprogramma’s
Excellentie is een belangrijk thema voor Nederland en in het bijzonder voor de Nederlandse economie. Topstudenten zijn van grote betekenis voor het bedrijfsleven. Nederland loopt internationaal gezien achter op dit thema. In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap voert Platform Bèta Techniek een aantal excellentiebevorderingsprogramma’s uit, die moeten resulteren in een ketenbrede innovatieaanpak. Dit onderzoek is ter ondersteuning van deze programma’s.

Eerder excelleren op sport en muziek
Het onderzoek toont aan dat weinig jongeren ambitie hebben om te excelleren op het gebied van bèta en techniek. Jongeren associëren excellentie in eerste instantie met populaire domeinen zoals sport en muziek, uitblinken in het onderwijs is minder populair. Jongeren die gevoelig zijn voor status (Concrete Bètatechnici en Carrière Bèta’s) herkennen excelleren in bèta en techniek beter en staan hier positiever tegenover.

In het onderzoek worden drie verschillende typen jongeren geïdentificeerd als het gaat om excelleren: de intrinsiek gemotiveerde uitblinkers, de extrinsiek gemotiveerde uitblinkers en de nog te motiveren uitblinkers:
• Intrinsiek gemotiveerde uitblinkers ervaren plezier en interesse in een taak omdat ze deze ze leuk vinden en omdat ze op zoek zijn naar nieuwe kennis.
• Extrinsiek gemotiveerde uitblinkers willen excelleren vanwege externe waarden zoals geld verdienen of erkenning.
• Nog te motiveren uitblinkers zijn noch intrinsiek of extrinsiek gemotiveerd om uit te blinken.

Invloed van leeftijdsgenoten belangrijk
Jongeren worden door verschillende invloedrijke partijen zoals ouders, leeftijdsgenoten en hun school beïnvloed om wel of niet uit te blinken. De rol die ouders spelen bij wel/niet uitblinken is volgens de meeste jongeren beperkt. Leeftijdsgenoten spelen volgens jongeren wel een belangrijke rol als het gaat om excelleren. Hierbij kan het twee kanten opwerken. Ze vormen een stimulerende of een afremmende factor. School zou volgens jongeren wel een positieve invloed hebben, maar ze voelen zich momenteel weinig uitgedaagd. Zo vinden ze dat er op school weinig aandacht is voor het individu, is de lesstof te makkelijk voor ze en missen ze een de beloning om hard voor te werken.

 

Het onderzoek toont aan dat jongeren door verschillende partijen kunnen worden gemotiveerd om uit te blinken binnen bèta en techniek. Ook binnen het onderwijs zijn er interessante mogelijkheden om dit meer te stimuleren. Meer informatie over het onderzoek is binnenkort te vinden op www.betamentality.nl.

 

©Youngworks, 2011

1 REACTIE

  1. In dit artikel gaat het om twee lang niet altijd complementaire processen, te weten: excelleren en motiveren. Natuurlijk willen kinderen en jongeren excelleren en ze willen er zelfs hard voor werken. Hard werken is echter een kostenpost en daar moet iets tegenover staan. Voor kinderen en jongeren is dat vooral status binnen de eigen groep. Hard werken om een goede voetballer te zijn is geen probleem, want het geeft status. En zo zijn er meer zaken waar jongeren zich graag voor inzetten als ze zich daarmee een plaats verwerven binnen hun peergroup. Met technische vakken blijkt dit moeilijker te zijn. Goed zijn in een betavak geeft nauwelijks status en verleidt jongeren dan ook niet gemakkelijk tot grote inspanningen.Als we dit culturele probleem (want dat is het) willen oplossen dan zullen leerkrachten in het basisonderwijs zich massaal en dus structureel moeten gaan bezig houden met techniek. Dat doen ze meestal niet, omdat ze er zelf minder verbondenheid mee voelen. Hier ligt een taak voor de lerarenopleidingen. Geloof me, ook in Nederland is technisch talent in potentie ruimschoots aanwezig. Het vuur moet echter aangestoken worden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Schrijf hier je reactie
Vul hier je naam in

Meer van deze auteur

Gerelateerd

Advertisment

Meest gelezen

Top 5 online toets- en quiztools

Wil je de les meer pit geven? Of misschien extra oefeningen bieden? Met digitale toets- en quiztools kan het allemaal. Er zijn er alleen zoveel...

11 gewoontes van succesvolle leraren

Wat is het geheim van een succesvolle leraar en hoe word je er zelf een? Met deze 11 gewoontes kom je volgens leerkracht Carrie...

8x creatieve tips om tafeltjes oefenen

1 x 8= 8, 2 x 8 = 16, 3 x 8 = 24 en ga zo maar verder. Het eindeloos oefenen van tafeltjes...