Een initiatief van Malmberg

Wat is de relatie tussen begrijpend lezen en beter communiceren? Onderwijsinspecteur Herman Franssen deelt kennis én praktische tips.

Groei!

Herman Franssen
Begrijpend lezen en taal: een ijzersterke verbinding

Veel lezen helpt je om beter te communiceren, maar andersom werkt het net zo goed: schrijven en spreken bevorderen ook de leesvaardigheid. Er is al veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen begrijpend lezen en taalbeheersing en in deze sessie brengt Herman Franssen je op de hoogte van de stand van de wetenschap.

Daar blijft het niet bij, want Herman vertelt meteen ook hoe je die bevindingen toepast in de klas. Hoe maken we het onderwijs zowel effectiever als betekenisvoller door begrijpend lezen te verbinden met de andere talige domeinen? Dat is de centrale vraag waar het in deze sessie om draait. Herman laat zien hoe die verbinding kinderen helpt te groeien als het gaat om taal én om lezen.

Over Herman Franssen
Herman Franssen

Herman studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij heeft verschillende functies in het onderwijs gehad en was daarna tot voor kort werkzaam als inspecteur primair onderwijs bij de Onderwijsinspectie. Als specialist in taalleesonderwijs was hij betrokken bij landelijke themaonderzoeken en peilingen voor taal. Herman is lid van het Platform Nederlands bij de Nederlandse Taalunie. Hij heeft als auteur/redacteur meegewerkt aan een taalmethode.

Bekijk hier de sessie terug

Om deze sessie te bekijken moet je aangemeld zijn.

Aanvullende informatie

Benieuwd naar de visie van Malmberg op lezen? Bekijk dan het webinar 'Visie van Malmberg op effectief en betekenisvol leesonderwijs'.

In dit webinar gaat Jan Jaap Bijlsma (portfolio manager Malmberg) in gesprek met Tjalling Brouwer (taalspecialist en conceptauteur Staal en Begrijpend lezen). In het gesprek wordt vanuit de visie van Malmberg op lezen, ingegaan op de nieuwe inzichten in het begrijpend leesonderwijs en de kracht van de verbinding van begrijpend lezen met de andere taaldomeinen.

Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen:

  • het belang van rijke teksten bij tekstgericht begrijpend leesonderwijs;
  • inzetten op de hogere orde denkvaardigheden (HOTS);
  • effectieve samenhang taaldomeinen: begrijpend lezen en schrijven van teksten;
  • samenhang begrijpend lezen met woordenschat en achtergrondkennis;
  • en Close Reading Plus.