Een initiatief van Malmberg

Vogelgriep

Er heerst vogelgriep in Europa. In Nederland geldt sinds oktober een ophokplicht, maar toch blijft de vogelgriep zich verspreiden. Vorige week werd op een pluimveebedrijf in Lunteren de vogelgriep vastgesteld en moesten er 90.000 kippen gedood worden.

Vragen vooraf

  1. Merk jij iets van de vogelgriep in Nederland?
  2. Wat doet een bericht over 90.000 gedode kippen met jou?

Bekijk de video

(694) Janneke de Bijl over het ruimen van kippen | NPO Radio 1 – YouTube

Vragen bij de video

  1. In Lunteren zijn 90.000 kippen ‘geruimd’. Welk stijlfiguur kun je hierin herkennen? Licht je antwoord toe.
  2. Wat is het belangrijkste bezwaar van de columnist over de berichtgeving rond de vogelgriep?
  3. Hoeveel vogels zijn er sinds oktober 2021 gedood vanwege de vogelgriep?
  4. Tussen de zestiende eeuw en achttiende eeuw is er een andere kijk op dieren ontstaan. Beschrijf deze verandering aan de hand van de filosofen Descartes en Bentham. Gebruik maximaal 40 woorden.
  5. Welk verwijt aan de mensheid klinkt er door in het gesprek tussen de buitenaardse wezens en de mensen? Wees zo volledig mogelijk.
  6. Kun jij je vinden in dit verwijt? Licht je antwoord toe door minstens een argument te geven.

Aan de slag

Optie 1

De pluimveesector pleit voor het vaccineren van kippen. Lees het volgende artikel:

Maatregelen tegen vogelgriep doen pijn, maar wat is het alternatief? | Nieuwsuur (nos.nl)

Schrijf een betoog waarin je voor het vaccineren van kippen pleit. Onderbouw dit standpunt met twee argumenten. Geef ook een tegenargument en ontkracht dit vervolgens. Gebruik ongeveer vijfhonderd woorden voor je betoog.

Optie 2

Filosoof Bentham wordt gezien als een van de eerste voorvechters van dierenrechten. Lees hier meer over zijn opvattingen.

Schrijf nu een gedicht over dierenleed en/of dierenrechten. Maak eerst een mindmap om jouw ideeën over dit onderwerp inzichtelijk te maken. Schrijf daarna een gedicht van minimaal zestien regels. Het gedicht hoeft niet te rijmen, maar het mag natuurlijk wel. Deel jouw eindresultaat met minimaal drie klasgenoten.

 

 

 

Antwoorden

Om de antwoorden te bekijken moet je aangemeld zijn.

Actuele lessen

Meer opdrachten

Uit het archief van Nederlands