Een initiatief van Malmberg

Verveling onder jongeren

Talent_Actueel_Malmberg
Bron afbeelding: Shutterstock/Antonio Guillem

Door de coronamaatregelen ligt verveling op de loer, zeker voor jongeren. Al maanden moeten zij feestjes, sportwedstrijden en sociale contacten missen. Verschillende gemeenten proberen de verveling onder jongeren tegen te gaan met allerlei activiteiten. Burgemeester Depla van Breda vertelt wat zijn gemeente gaat organiseren.

Vragen vooraf

  1. Is jouw leven veranderd door corona? Zo ja, hoe?
  2. Verveel jij je meer door de coronamaatregelen? Licht je antwoord toe.

Bekijk de video

Gemeente Breda over de strijd tegen verveling onder jongeren in coronatijd

Vragen bij de video

  1. Burgemeester Depla vindt het niet eerlijk dat jongeren weinig mogen, terwijl ze niet of nauwelijks ziek worden. Ben jij het met hem eens? Leg je antwoord uit.
  2. Welke drie voorbeelden van activiteiten voor jongeren noemt de burgemeester van Breda?
  3. Voor welke van deze activiteiten zou jij je opgeven? Waarom?
  4. Naast verveling zorgt corona voor twee andere problemen onder jongeren. Welke?
  5. Burgemeester Depla voegt daar nog een probleem aan toe. Beschrijf dit probleem in eigen woorden. Herken jij dit probleem?

Aan de slag

Optie 1

Gemeente Breda is met jongeren in gesprek geweest over de activiteiten die de gemeente gaat organiseren. Jij voert een gesprek met minstens drie klasgenoten om ideeën op te halen voor activiteiten in jouw woonplaats. Maak eerst een vragenlijst en ga dan in gesprek met jouw klasgenoten. Bespreek met de hele klas welke ideeën er zijn en kies samen de beste activiteit.

Optie 2

Schrijf een brief aan de burgemeester van jouw woonplaats. Beschrijf in jouw brief tegen welke problemen jongeren aanlopen door corona. Vraag daarna aan de burgemeester of er ook in jouw gemeente activiteiten voor jongeren georganiseerd kunnen worden in de kerstvakantie. Beschrijf twee voorbeeldactiviteiten.

Antwoorden

Wk50_Verveling onder jongeren_antwoorden

 

Actuele lessen

Meer opdrachten

Uit het archief van Nederlands