Een initiatief van Malmberg

Verstaanbaarheid in de kroeg

Deze onderzoeker, Linda Drijvers, van de Radboud Universiteit Nijmegen heeft onderzocht hoe je iemand kunt verstaan in een drukke omgeving, zoals een café. Daarbij is ook bekeken wat op die momenten de invloed is van handgebaren.

 

Vraag vooraf

Denk je dat handgebaren invloed hebben op het begrip van taal in een drukke omgeving? Leg je antwoord uit.

 

Bekijk de video

‘Hoe kun je iemand verstaan in een drukke kroeg?’. Bekijk de eerste zes minuten.

https://www.youtube.com/watch?v=SploTogaEKU&feature=youtu.be

 

Vragen bij de video

  1. Wat zijn iconische gebaren?
  2. Waarom is het niet vanzelfsprekend dat taal begrepen wordt?
  3. Bedenk twee andere situaties waarin taal gehinderd wordt door ruis.
  4. Waarom is het jammer dat veel onderzoek naar handgebaren plaatsvindt door te kijken naar iemand met een panty over het hoofd?
  5. Wat heeft het onderzoek met de filmpjes waarin een werkwoord werd uitgesproken aangetoond?

 

Aan de slag

Optie 1

Stel dat jij voor je profielwerkstuk onderzoek zou willen doen naar taalbegrip, ruis, lipbewegingen en handgebaren in de klas. Denk na over en zoek informatie op over de volgende vragen:

  • Wat zou je hoofdvraag kunnen zijn?
  • Welke deelvragen zou je hierbij kunnen formuleren?
  • Welke onderzoeksmethode(s) zou je kunnen gebruiken?

Of: beantwoord bovenstaande vragen bij een ander talig onderwerp dat je interessant genoeg vindt voor een profielwerkstuk.

 

Optie 2

Bekijk het filmpje helemaal. Welke resultaten en uitkomsten vind je opvallend? Leg je antwoord uit.

Downloads

WK48_Verstaanbaarheid in de kroeg_antwoorden

Mijn Malmberg

Meer opdrachten

Je actuele lessen op een nieuwe plek

Uit het archief van Nederlands