Een initiatief van Malmberg

Syrische vluchteling succesvol ondernemer

syrische-vluchteling-ondernemer-actuele-les-nederlands-vo-malmberg

Ghiath vluchtte in 2015 vanuit Syrië naar Nederland. In Arnhem heeft hij nu zijn eigen koffiezaak. Maar lang niet alle statushouders weten hun plek te vinden in de maatschappij. Daarom komt er een nieuw inburgeringsstelsel.

Vragen vooraf

 1. Ken jij mensen die uit een ander land naar Nederland zijn gevlucht?
 2. Wat weet jij van het Nederlandse asielbeleid?

Bekijk de video

Syrische vluchteling wordt succesvol ondernemer: ‘Ik wil zo Nederlands leren’

Vragen bij de video

 1. Waarom is het voor Ghiath belangrijk om in een koffiezaak te werken?
 2. Ghiath gebruikt het spreekwoord ‘wie goed doet, goed ontmoet’. Wat betekent dit spreekwoord volgens jou?
 3. Wat zijn statushouders? Zoek het op als je het niet weet.
 4. Hoe komt het dat statushouders moeilijk aan werk komen?
 5. Welke twee veranderingen brengt het nieuwe inburgeringsstelsel met zich mee?
 6. Noem drie geschikte plekken voor een statushouder om de Nederlandse taal te leren.

Aan de slag

Spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen

Ghiath gebruikt in de video het spreekwoord ‘wie goed doet, goed ontmoet’.

 1. Houd met een groepje leerlingen een brainstorm over alle spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen die jullie kennen.
 2. Welke spreekwoorden en uitdrukkingen zou Ghiath volgens jullie ook zeker moeten leren? Leg jullie antwoord uit.

Statushouders voor de klas

Op een aantal plekken in Nederland staan statushouders voor de klas.

 1. Houd een klassikale discussie over de voor- en nadelen hiervan.
 2. Schrijf een vacaturetekst waarin je statushouders oproept te solliciteren naar een baan op jouw school. Geef duidelijk aan wat de baan inhoudt en wat je verwacht van de nieuwe werknemer. Omschrijf ook wat hij of zij mag verwachten van de school. Zoek, zo nodig, een bestaande vacaturetekst om als voorbeeld te gebruiken.

Downloads

WK5_Syrische vluchting succesvol ondernemer_antwoorden

 

Actuele lessen

Meer opdrachten

Uit het archief van Nederlands