Een initiatief van Malmberg

Shells vertrek uit Nederland

shelloutspandoek

Onlangs maakte Shell bekend zijn hoofdkantoor van Den Haag naar Londen te verplaatsen. Het bedrijf geeft zelf aan dat te doen om daadkrachtiger te kunnen optreden. Experts zien vooral ook andere redenen.

 Vragen vooraf

  1. Wat weet jij van het bedrijf Shell?
  2. Wat zou een andere reden kunnen zijn om het hoofdkantoor te verplaatsen?

Bekijk de video

Vertrek van Shell (Roel Maalderink in Plakshot)

Vragen bij de video

  1. Met welk doel gaat Roel Maalderink de straat op?
  2. Welke twee redenen geeft Roel Maalderink voor het vertrek van Shell uit Nederland?
    1. Hoe zou je de reacties van het publiek typeren? Wat is de toon van de geïnterviewden?
    2. Wat zeggen de geïnterviewden over Shell? Vat hun opmerkingen samen in één zin.
  3. Van 1.33 – 1.50 geeft een vrouw antwoord op de vraag van Roel Maalderink. Is zijn reactie hierop serieus of niet? Leg uit.
  4. Hoe denk jij over het vertrek van Shell? Waarom? Bespreek je antwoord met een klasgenoot.

Aan de slag

 Optie 1

 Bekijk deze video en zoek nog meer informatie op over (het vertrek van) Shell.

Schrijf een beschouwing (400 – 700 woorden) waarin je de voors en tegens van het vertrek van Shell uit Nederland bespreekt. Je schrijft genuanceerd en zorgt voor balans in je tekst. Je beschouwing zal verschijnen in de schoolkrant.

 

Optie 2

Voor deze opdracht werk je in tweetallen.

Je schrijft een satirische afscheidsspeech voor Shell. Deze speech duurt tussen de 2 en 3 minuten. Voor de inhoud van je speech mag je putten uit de video van Roel Maalderink. Uiteraard mag je zelf ook spottende elementen bedenken en toevoegen.

Wat is satire ook alweer? Kijk hier voor meer informatie.

WK48_Shells vertrek uit Nederland antwoorden

Actuele lessen

Meer opdrachten

Uit het archief van Nederlands