Een initiatief van Malmberg

Risicoprofilering (Top 400-lijst criminelen in Amsterdam)

gearresteerde jongen

In Amsterdam is een Top 400 gemaakt van jongeren die crimineel zouden kunnen worden. Op deze lijst is veel kritiek, omdat die is opgesteld met behulp van algoritmes.

Vragen vooraf

  1. Wat stel jij je voor bij een lijst die opgesteld is met behulp van algoritmes?
  2. Waarvoor zou zo’n lijst handig kunnen zijn, denk je?

 

Bekijk de video

Een Vandaag – AVRO TROS: Risicoprofilering is gevaarlijk (Top 400-lijst Amsterdam)

 

Vragen bij de video 

  1. Wat is het doel van de gemeente Amsterdam met het bijhouden van deze Top 400?
  1. In de documentaire is een moeder aan het woord. Zij zegt: ‘Al heel jong wordt je toekomst bepaald door hoe de politie met je omgaat.’ Bespreek met een klasgenoot wat deze moeder hiermee bedoelt en wat deze uitspraak met jullie doet.
  1. Wat is het verschil tussen de Top 400 en de Top 600?
  1. Jelle Klaas, mensenrechtenadvocaat, zegt dat je deze middelen (repressie, politie en surveillance) alleen moet inzetten als iemand echt over de schreef is gegaan. Hoe onderbouwt hij zijn mening? Kies uit: met voorbeelden / met vergelijkingen / met voor- en nadelen. 
  1. Waarom is het een probleem dat de Top 400 op basis van algoritmes is gemaakt? Gebruik in je antwoord het woord ‘stigmatisering’. Zoek eerst op wat het woord ‘stigmatisering’ precies betekent.

 

Aan de slag

 Optie 1

Bekijk deze video. Dit is een fragment uit de documentaire ‘Moeders’ van Nirit Peled, over moeders van jongeren op de Top 400-lijst. Lees daarna deze recensie van de documentaire.

Schrijf in een korte tekst (300 – 400 woorden) jouw gedachten over deze kwestie op. Wat doet het met je als je dit ziet en leest? Zou je de documentaire willen zien? Waarom wel of niet? Wat vind je goed aan het systeem en wat niet? Waar zitten wat jou betreft de pijnpunten?

 Optie 2

Bekijk deze video. Dit is een fragment uit de documentaire ‘Moeders’ van Nirit Peled, over moeders van jongeren op de Top 400-lijst. Lees daarna deze recensie van de documentaire.

Kies drie Nederlandse liedjes uit die volgens jou passen bij alles wat je in deze lesopener gezien en gelezen hebt of bij het gevoel dat daarbij bij jou opkwam. Print de songteksten en markeer de zinnen die jouw gevoel verwoorden. Schrijf in het kort bij elke zin op waarom je ervoor gekozen hebt.

Antwoorden

Om de antwoorden te bekijken moet je aangemeld zijn.

Actuele lessen

Meer opdrachten

Uit het archief van Nederlands