Een initiatief van Malmberg

Olifant Buba

Malmberg_Actueel_Nederlands
Bron afbeelding: Shutterstock/HelloRF Zcool

Sinds 2015 is er in Nederland een verbod op het optreden en rondreizen met circusdieren. Omdat er voor circusolifant Buba destijds geen oplossing was, mocht zij tot 30 juni 2020 bij haar circusfamilie Freiwald blijven. Er is echter nog steeds geen oplossing voor haar gevonden. Daarom stemde de Tweede Kamer deze week over de toekomst van circusolifant Buba. Mocht zij bij haar circusfamilie blijven of niet?

Vragen vooraf

 1. Heb je het nieuws over Buba gevolgd of niet? Leg je antwoord uit.
 2. Vind je dit belangrijk nieuws? Leg je antwoord uit.

Bekijk de video

Pieter Derks over olifant Buba

Vragen bij de video’s

 1. Waaruit blijkt dat Pieter Derks het nieuws over Buba niet het beste nieuws van de dag vindt, in tegenstelling tot Geert Wilders?
 2. Waarom wilde een groot deel van de Tweede Kamer niet dat Buba bij haar circusfamilie bleef?
 3. Wat trof Pieter vooral in het handelen van de Tweede Kamer rondom Buba?
 4. Pieter Derks vergelijkt de situatie van Buba met de situatie van twee groepen mensen in Nederland. Benoem de twee groepen. Wijs een overeenkomst en een verschil aan tussen de groepen mensen en Buba.
 5. ‘Als het om mensen gaat, zijn we een stuk meedogenlozer,’ zegt Pieter Derks. Ben je het eens met deze uitspraak. Waarom wel of niet?
 6. Wat is de boodschap die Pieter Derks met deze column wil overbrengen?

Aan de slag

 Optie 1

 Schrijf Pieter Derks een brief met jouw reactie (400 – 600 woorden) op zijn column. Je reactie is betogend van aard. Leg uit met drie onderbouwde argumenten en de weerlegging van een tegenargument uit hoe jij over zijn visie of boodschap denkt. Ben je het met hem eens of helemaal niet?

Optie 2

Het nieuws over Buba kreeg afgelopen week veel aandacht in kranten en op andere mediakanalen. Vind je deze aandacht terecht of moeten journalisten volgens jou andere keuzes maken als het gaat om het presenteren van nieuws?

Maak rondom deze kwesties een vlog waarin je jouw visie op ‘nieuws’ presenteert. Je vlog is beschouwend van aard en zet dus aan tot nadenken. Vragen die je in je vlog zou kunnen beantwoorden:

 • Volg je het nieuws? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manier en waarom?
 • Wanneer is iets volgens jou nieuws?
 • Wanneer is iets volgens jou groot nieuws?
 • Hoe worden verschillende vormen van nieuws gepresenteerd? Wat vind je daarvan?
 • Wanneer komt een nieuwssite of krant betrouwbaar op jou over?
 • Wat vind je van de huidige nieuwsvoorziening in Nederland tegenover die in andere landen?
 • Wat zou volgens jou anders kunnen aan de nieuwsvoorziening in Nederland?

Om je vlog aantrekkelijker te maken, gebruik je actuele voorbeelden uit het nieuws. Zoek op internet naar achtergrondinformatie, bijvoorbeeld met de zoektermen: wat is nieuws / betrouwbaarheid nieuws / nieuws in dictatuur. 

Antwoorden

WK50_Olifant Buba_antwoorden

Actuele lessen

Meer opdrachten

Uit het archief van Nederlands