Een initiatief van Malmberg

Mondkapjes op middelbare scholen

Talent_Actueel_Malmberg

Middelbare scholieren en hun docenten wordt dringend geadviseerd om op school een mondkapje te dragen in de gangen en tijdens pauzes. Dit kondigde de minister van Onderwijs, Arie Slob, vrijdag aan. Pas als de medezeggenschapsraad ermee instemt, mag een school het dragen van een mondkapje verplichten.

Vragen vooraf

  1. Hoe ervaar jij het om op jouw middelbare school te zijn nu het coronavirus opleeft?
  2. Wat vind jij van het dringende advies om op middelbare scholen mondkapjes te dragen?

Bekijk de video

Bekijk deze video: gefrustreerde docent over corona op middelbare scholen

Vragen bij de video

  1. De kinderarts/epidemioloog is blij met de invoering van mondkapjes op middelbare scholen, maar ze plaatst ook een kritische opmerking. Welke?
  2. Waarom wordt de anderhalvemetermaatregel niet toegepast op middelbare scholen?
  3. De docent heeft het over de ‘labbekakkerige’ houding van de minister. Wat bedoelt hij daar precies mee?
  4. Wat wil de docent bereiken met zijn artikel?
  5. Waarom moet het dragen van een mondkapje volgens de docent geen advies zijn, maar een verplichting? Ben je het met hem eens?

Aan de slag

Optie 1

Schrijf een ingezonden brief van ongeveer tweehonderd woorden. Laat in de brief jouw geluid horen over het coronabeleid op middelbare scholen. Neem een standpunt in en geef argumenten. Bedenk ook een tegenargument en een weerlegging. Stuur de ingezonden brief naar een regionale of landelijke krant.

Optie 2

Ontwerp een poster waarmee jij de leerlingen op jouw school wijst op het dringende advies om mondkapjes te dragen op school. Zorg voor een pakkende tekst en maak daarbij gebruik van beeldspraak. Probeer met de opmaak direct de aandacht van de lezer te pakken.

Antwoorden

WK41_Mondkapjes op scholen_antwoorden

(Bron afbeelding: Shutterstock/Syda Productions)

Mijn Malmberg

Meer opdrachten

Je actuele lessen op een nieuwe plek

Uit het archief van Nederlands