Een initiatief van Malmberg

Leraar bedreigd om spotprent

Malmberg_Actueel_Talent_Nederlands
Bron afbeelding: Shutterstock/S. Pech

Vorige week moest een leraar van een middelbare school in Rotterdam onderduiken, omdat hij bedreigd werd vanwege een spotprent in zijn lokaal. Eerder werd in Frankrijk een leraar vermoord nadat hij cartoons had laten zien van de profeet Mohammed tijdens een les over de vrijheid van meningsuiting. Wat zijn jouw gedachten over dit moeilijke onderwerp?

Vragen vooraf

  1. Wat heb jij meegekregen van het nieuws over deze twee leraren?
  2. Weet jij wat een spotprent is? Zo ja, noem een kenmerk. Zo nee, zoek op wat een spotprent is.

Bekijk de video

Bekijk deze video: Leraar in Rotterdam bedreigd vanwege een tekening

Vragen bij de video

  1. Beschrijf in drie stappen de gebeurtenissen die ertoe hebben geleid dat de leraar moest onderduiken.
  2. Leerlingen van de school in Rotterdam geven hun mening over de situatie op hun school. Hoe zou jij reageren?
  3. Noem een verschil tussen de situatie in Frankrijk en de situatie in Rotterdam.
  4. Welke oplossing noemt Paul Rosenmöller? Vind jij dat een goede oplossing? Leg je antwoord uit.
  5. Wat vind jij, moet je over alles een grap of spotprent kunnen maken? Waarom wel/niet?

Aan de slag

Optie 1

Spotprenten en cartoons geven meestal commentaar of kritiek op een actuele gebeurtenis. Ga naar de website www.foksuk.nl en kies in tweetallen drie cartoons. Beschrijf per cartoon welke actuele gebeurtenis bespot wordt en op welke manier.

Optie 2

Bekijk de volgende video over spotprenten en cartoons: Cartoonist

Het laatste deel van de video gaat over de vraag of je alles mag tekenen. Schrijf een ingezonden brief waarin jij antwoord geeft op deze vraag. Leg uit waarom je dat vindt en geef een voorbeeld. Gebruik ongeveer honderd woorden. Kijk op https://www.cambiumned.nl/theorie/schrijven-en-spreken/schrijven/ingezonden-brief/ voor meer informatie over de ingezonden brief.

Antwoorden

WK46_Leraar bedreigd om spotprent_antwoorden

Actuele lessen

Meer opdrachten

Uit het archief van Nederlands