Een initiatief van Malmberg

Jongeren minder leesvaardig

Zowel het leesplezier als de leesvaardigheid van Nederlandse jongeren is de laatste jaren gedaald. Bijna een kwart van de jongeren is niet leesvaardig genoeg om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Dat bleek afgelopen week uit de nieuwste editie van Pisa, een driejaarlijkse internationaal onderzoek naar de kennis en vaardigheden van vijftienjarige leerlingen.

Vragen vooraf

  1. Hoe is het met jouw leesvaardigheid gesteld?
  2. Lees jij graag boeken? Licht je antwoord toe.
  3. Wat denk jij: gaan leesplezier en leesvaardigheid hand in hand?

Bekijk de video

Pieter Derks over de leesvaardigheid van vijftienjarigen

Vragen bij de video

  1. Op welke twee andere nieuwsfeiten van vorige week maakt Pieter Derks een toespeling?
  2. Vat de kritiek van Erik Meester op ons onderwijs in maximaal twintig woorden samen.
  3. Wat maakt Pieter Derks duidelijk met zijn voorbeeld over de koelkast?
  4. Wat is volgens Pieter Derks al sinds het Studiehuis en de Tweede Fase een misvatting binnen het onderwijs?
  5. Geef twee redenen waarom het volgens Pieter Derks niet goed is als het onderwijs zich al te veel inlaat met Google.
  6. Formuleer op basis van deze gesproken column in één zin een aanbeveling voor het onderwijs om de leesvaardigheid van leerlingen te vergroten.

Aan de slag

Groepsopdracht 1

Lees onderstaand artikel.

Ga lezen jonguh

Vorm een groepje van vier leerlingen. Bespreek wat volgens jullie de oorzaak is van de dalende leesvaardigheid van Nederlandse jongeren. Speelt de mobiele telefoon bijvoorbeeld een rol? Bespreek ook wat volgens jullie een oplossing is om de leesvaardigheid te vergroten.

Groepsopdracht 2

Lees onderstaande tekst

Leesplezier stimuleren

Vorm een groepje van vier leerlingen. Maak met behulp van de informatie uit de bron een folder voor scholen. De folder moet informeren over verschillende soorten leeservaringen. Daarnaast moet de folder enkele tips bevatten waarmee scholen het leesplezier van jongeren kunnen stimuleren.

Downloads

WK50 Leesvaardigheid van jongeren antwoorden

Mijn Malmberg

Meer opdrachten

Je actuele lessen op een nieuwe plek

Uit het archief van Nederlands