Een initiatief van Malmberg

Inauguratie Joe Biden

Bron afbeelding: Shutterstock/mccv

Deze week is Joe Biden, na een roerige tijd, beëdigd als 46e president van de Verenigde Staten. Publiek was dit jaar, vanwege corona, niet welkom. Wel was er een grote politiemacht op de been om een nieuwe bestorming van het Capitool te voorkomen.

 Vragen vooraf

  1. Heb je (delen van) de inauguratie van Joe Biden gezien?
  2. Wat maakte de meeste indruk?

Bekijk de video

Druktemaker Dolf Jansen – Inauguratie – De Nieuws BV – NPO Radio 1

 

Vragen bij de video

  1. In de eerste veertig seconden heeft Dolf Jansen het amper over de inauguratie, maar bespot hij enkele andere actuele onderwerpen. Welke? Noem er twee.
  2. Dolf Jansen kiest specifieke beelden om de vorige president en zijn vrouw te karakteriseren. Noem twee beelden. Gaan deze beelden te ver, vind je? Leg je antwoord uit.
  3. Dolf Jansen lijkt te suggereren dat in de Verenigde Staten democratie en patriotten tegenover elkaar staan. Is dit een valide aanname? Leg je antwoord uit.
  4. Jansen zegt dat je in Nederland ‘af’ bent als je bepaalde groeperingen anders of minder wilt behandelen. Welk argument geeft hij hiervoor?
  5. Waarom gebruikt Jansen de term ‘cordon sanitaire’?
  6. Waarom citeert Dolf Jansen Amanda Gorman? En wat is daarmee de boodschap die hij de luisteraar mee wil geven?

 

Aan de slag

 Optie 1

 Bekijk de speech van Joe Biden op: President Biden’s inauguration speech in eight minutes – YouTube

Stel dat jij in de toekomst minister-president van Nederland zou worden. Hoe zou jouw speech er dan uitzien?

Schrijf die speech en laat daarin onder andere zien wat volgens jou de waarden zouden moeten zijn van de samenleving waarover jij, als minister-president, zult waken. Laat ook zien hoe jij de toekomst van Nederland zou zien.

 

Optie 2

In het fragment werd Amanda Gorman al genoemd. Bekijk haar voordracht hier: Inaugural poet Amanda Gorman delivers a poem at Joe Biden’s inauguration – YouTube

Schrijf zelf een gedicht waarin je beschrijft wat de omslag van voormalig president Donald Trump naar president Joe Biden volgens jou betekent.

Antwoorden

WK4_Inauguratie Joe Biden_antwoorden

Mijn Malmberg

Meer opdrachten

Je actuele lessen op een nieuwe plek

Uit het archief van Nederlands