Een initiatief van Malmberg

Hoogleraar Mariska Kret over tinderen met apen

Bron afbeelding: Shutterstock/Oleg Senkov

Kunnen apen ook tinderen? Hoogleraar Cognitieve psychologie Mariska Kret denkt van wel. In De Avondshow met Arjen Lubach spreekt zij over haar onderzoek naar gevoelens en emoties bij dieren. Net als mensen hebben ook dieren een duidelijke voorkeur als het gaat om soortgenoten.

 

 Vragen vooraf

  1. Toont jouw huisdier of het huisdier van vrienden/familieleden emoties? Welke?
  2. Wat stel jij je voor bij apen die tinderen?

 

Bekijk de video

Mariska Kret over tinder met apen

 

Vragen bij de video

  1. Wat is de aanleiding voor het gesprek met Mariska Kret?
  1. Hoe kun je aan dieren merken wat ze voelen? Noem twee manieren. 
  1. Mariska Kret en Arjen Lubach spreken over haar onderzoek waarbij ze een computer inzet in het verblijf van apen. Vind je dergelijk onderzoek vallen onder dierproeven of niet? Leg je antwoord uit. 
  1. Welke rol speelt de tindervariant van Mariska Kret in fokprogramma’s van dierentuinen? Gebruik maximaal 40 woorden.
  1. Mariska Kret zegt dat mensen vaak van zichzelf denken dat ze rationele keuzes maken, maar dat ze ook zomaar een ‘klik’ kunnen voelen met iemand. Waarom is een ‘klik’ geen rationele keuze?
  1. Mariska Kret voerde een datingexperiment uit op festival Lowlands. Welke matches bleken vaker succesvol?

 

Aan de slag

 Optie 1

Bekijk deze video.

Schrijf vervolgens een genuanceerde beschouwing (600 – 800 woorden) waarin je het belang van experimenten met dieren bespreekt: enerzijds voor dieren zelf en anderzijds voor het perspectief waarmee de mens naar zichzelf kijkt. Je behandelt ook eventuele nadelen of voorwaarden waaraan experimenten volgens jou moeten voldoen.

 

Optie 2

Stel je voor, je mag Mariska Kret interviewen over haar nieuwe boek en over de experimenten die zij uitvoert op dieren. Zoek op internet naar meer informatie hierover. Bedenk daarna tien vragen die je Mariska Kret zou willen stellen.

Bespreek je vragen met een klasgenoot. Maak samen een lijst van de beste tien vragen en leg uit waarom je voor deze vragen gekozen hebt. Wellicht ook leuk voor jullie schoolkrant: stuur de vragen op naar Mariska Kret en vraag of ze die wil beantwoorden!

WK12_Hoogleraar Mariska Kret over tinderen met apen_antwoorden

Actuele lessen

Meer opdrachten

Uit het archief van Nederlands