Een initiatief van Malmberg

Een rookvrije generatie

Staatssecretaris Van Ooijen wil de prijs van een pakje sigaretten in stappen verhogen tot veertig euro in 2040. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat veel rokers pas zullen stoppen als sigaretten ‘onbetaalbaar’ zijn. De prijsverhoging moet leiden tot een rookvrije generatie. Niels van der Laan en Jeroen Woe maakten er in het programma Even tot hier een liedje over.

Vragen vooraf

  1. Rook jij of roken mensen in jouw directe omgeving?
  2. Wat vind jij ervan dat een pakje sigaretten in 2040 misschien veertig euro zal kosten?

Bekijk de video

Een rookvrije generatie | Even Tot Hier | Seizoen 7 – YouTube

Vragen bij de video

  1. Noem vijf plekken die in de video genoemd worden waar je vroeger wel mocht roken en nu niet meer.
  2. ‘Mijn rokende buurman Cor, werd tachtig, hoor’. Wat kun je aanmerken op deze gedachtegang?
  3. Welke maatregelen zijn er door de overheid genomen om roken tegen te gaan? Noem er drie.
  4. Waar drijven Van der Laan en Woe precies de spot mee in hun liedje?
  5. Is een rookvrije generatie haalbaar volgens jou? Wat is daarvoor nodig?

Aan de slag

Optie 1

Bekijk het volgende filmpje van Arjan Lubach over de overhaaste generalisatie.

Dit willen we niet meer horen: anekdotisch bewijs – Zondag met Lubach (S04) – YouTube

Neem met enkele klasgenoten een filmpje op waarin jullie de overhaaste generalisatie zelf uitleggen met een ander voorbeeld. Laat ook zien onder welke omstandigheden de argumentatie wel klopt. Het filmpje moet sprekend en ludiek zijn en duurt ongeveer een minuut.

Optie 2

Op de volgende website vind je meer informatie over hoe de overheid jongeren ontmoedigt om te gaan roken. Lees de informatie en bekijk de pagina’s waar met een link naar verwezen wordt.

Jongeren ontmoedigen om te beginnen met roken | Roken | Rijksoverheid.nl

Wat vind jij van de omschreven maatregelen en campagnes; zijn er volgens jou betere maatregelen denkbaar? Schrijf hierover een ingezonden brief voor een landelijke of regionale krant. Maak duidelijk wat jouw mening is over het antirookbeleid gericht op jongeren. Ondersteun deze mening met argumenten en voorbeelden. Gebruik ongeveer 200 woorden. Klik hier voor meer informatie over een ingezonden brief.

Antwoorden

Om de antwoorden te bekijken moet je aangemeld zijn.

Actuele lessen

Meer opdrachten

Uit het archief van Nederlands