Een initiatief van Malmberg

‘De brief voor de koning’ als serie op Netflix

Talent_Nederlands_Actueel_Malmberg

Van het bekende Nederlandse kinderboek De brief voor de koning van de schrijfster Tonke Dragt is onlangs een serie gemaakt die sinds vorige week op Netflix staat. Het is een serie in het Engels met de naam: The Letter for the King.

 

 Vragen vooraf

 1. Wat weet je over het boek De brief voor de koning?
 2. Heb je het boek gelezen en zo ja, wat vond je ervan?

 

Bekijk de video

‘’Brief voor de koning’ is nu ook een serie op Netflix’

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2327711-brief-voor-de-koning-is-nu-ook-een-serie-op-netflix.html

 

Vragen bij de video

 1. Waar komen de acteurs vandaan?
 2. Hoe denkt Amir Wilson over het personage Tiuri dat hij moet spelen?
 3. Is de serie hetzelfde als het boek? Leg je antwoord uit met een voorbeeld.
 4. Wat vond de Nederlandse acteur Gijs Blom van het spelen in zo’n grote, internationale productie?
 5. Amir Wilson zegt dat hij hoorde dat De brief voor de koning in Nederland net zo groots is als Harry Potter in het Verenigd Koninkrijk. Ben je het met deze uitspraak eens? Leg je antwoord uit.

 

Aan de slag

 

Optie 1

Bekijk de trailer van de serie:

https://www.youtube.com/watch?v=DcSuK7-ICGw

Leg in een korte tekst (100 – 200 woorden) uit waarom je denkt dat de serie iets voor jou is of niet. Maak in je reactie vergelijkingen met andere series waar je van houdt of niet.

 

Optie 2

Schrijf zelf een kort verhaal (500 – 1000 woorden) dat geïnspireerd is op De brief voor de koning. Als je het boek niet hebt gelezen, laat je je inspireren door het filmpje van het Jeugdjournaal en de trailer (zie optie 1). Heb je het boek wel gelezen, laat je je inspireren door het filmpje van het Jeugdjournaal, de trailer (zie optie 1) en het boek zelf.

 

Optie 3

Bekijk een stukje van het interview van Matthijs van Nieuwkerk met de schrijfster van het boek De brief voor de koning van Tonke Dragt:

https://www.youtube.com/watch?v=2gQXyMZsgPk

In dit fragment gaat het over het ontstaan van verhalen. Schrijf een korte tekst (100 – 200 woorden) waarin je ingaat op het ontstaan van verhalen. Enkele hulpvragen:

 • Hoe is het boek De brief voor de koning ontstaan?
 • Wat vind je van de ontstaansgeschiedenis van het boek?
 • Kun je je er iets bij voorstellen?
 • Ontstaan er ook verhalen in jouw hoofd?
 • Gaat dat ook zo of anders?
 • Waar zou jij inspiratie uit halen?

 

Optie 4 (alleen als je het boek hebt gelezen)

Schrijf een kort artikel (200 – 300 woorden) waarin je bespreekt of je de serie The Letter for the King zou willen zien als je het boek al gelezen hebt. Wat zou leuk kunnen zijn en wat zou tegen kunnen vallen? Probeer in je artikel te verwijzen naar enkele bijzondere scènes uit het boek.

Downloads

WK13_De brief voor de koning op Netflix_antwoorden

Mijn Malmberg

Meer opdrachten

Je actuele lessen op een nieuwe plek

Uit het archief van Nederlands