Een initiatief van Malmberg

Corona-app

Nederlands_Actueel_Opdracht_Malmberg

Vragen vooraf

  1. Houd jij je aan alle maatregelen tegen corona?
  2. Wat is jouw eerste gedachte bij een corona-app?

Bekijk de video

App wapen in strijd tegen corona – Z zoekt uit

Vragen bij de video

  1. Waarom wordt er nagedacht over alternatieve maatregelen (zoals de inzet van apps)?
  2. Welke conclusie kan bijvoorbeeld getrokken worden op basis van de gegevens die Google heeft verzameld? En zou de overheid haar beleid hierop moeten aanpassen volgens jou?
  3. Welke vergaande gevolgen heeft het gebruik van de corona-app in China en Singapore als je contact hebt gehad met een besmet persoon?
  4. Honderddertig Europese wetenschappers werken nu aan een corona-app waarmee veel minder inbreuk wordt gemaakt op onze privacy. Leg uit hoe onze privacy gewaarborgd moet worden.
  5. De minister wil nog niet uitsluiten dat corona-apps verplicht worden. Wat vind jij daarvan? Leg je antwoord uit.

Aan de slag

Bekijk de onderstaande video’s. In de video’s hoor je twee verschillende geluiden over de corona-app in combinatie met onze privacy. Noteer tijdens het kijken van de video’s zowel argumenten voor als tegen het gebruik van de corona-app.

De corona-app; goed of slecht idee? Dit Was Het Nieuws

Kabinet wil tracing-apps als kern van het nieuwe testbeleid

  1. Voer in tweetallen gedurende vijf minuten een online-discussie over het invoeren van de corona-app. De een is voor de invoer van de corona-app, de ander tegen. Gebruik allebei een argument dat ingaat op de privacy. Probeer in de laatste minuut tot een compromis te komen.
  2. Schrijf een ingezonden brief naar een landelijke of regionale krant waarin je duidelijk maakt hoe jij aankijkt tegen het invoeren van een app in de strijd tegen corona. Ga daarbij ook in op privacy. Kijk voor meer informatie over de ingezonden brief op: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ingezonden_brief en op https://www.cambiumned.nl/theorie/schrijven-en-spreken/schrijven/ingezonden-brief/.
  3. Een overheidsapp die jouw gangen volgt, doet jou dat denken aan bepaalde verhalen, series of films? Zo ja, aan welke? Schrijf nu een scene voor een verhaal, serie of film waarin een verplichte app vanuit de overheid een rol speelt.

Antwoorden

WK16_Corona-app_antwoorden

Actuele lessen

Meer opdrachten

Uit het archief van Nederlands