Een initiatief van Malmberg

Cijfers voor gym?

Malmberg_Talent_Actueel
Bron afbeelding: Shutterstock/Monkey Business Images

Een kwestie die al langere tijd speelt in onderwijsland is die van het geven van cijfers bij gym, want in hoeverre is het geven van cijfers voor dat vak eerlijk? Niet iedereen is namelijk even sportief. En, moeten docenten de inzet van leerlingen mee beoordelen of juist niet? Zo zijn er nog diverse andere factoren die een rol spelen bij de beoordeling van gymprestaties. Gymdocenten over de hele wereld hebben te maken met ditzelfde probleem. Is het afschaffen van cijfers een optie? 

Vragen vooraf

  1. Worden er op jouw school cijfers gegeven voor gym?
  2. Vind je dat goed of niet? Leg uit.

Bekijk de video

Van 2.00 tot 7.30 minuten:

Cijfers voor gym?

Vragen bij de video

  1. Welke manieren van beoordelen worden genoemd? Noem er vier.
  2. Er worden verschillende factoren genoemd die een rol kunnen spelen bij de beoordeling bij gym. Welke twee factoren vind jij het belangrijkst en waarom?
  3. Er worden drie gymdocenten in beeld gebracht die hun ervaringen met cijfers geven delen. In welk opzicht komen hun ervaringen overeen?
  4. Lars Borghouts, onderzoeker bij Fontys Sporthogeschool, benoemt twee zaken omtrent het beoordelen bij gym, waar hij kritisch over is. Welke twee zaken zijn dat?
  5. Ben je het eens met de kritiek van Lars Borghouts? Leg je antwoord uit en noem minimaal twee onderbouwde argumenten per kritiekpunt.
  6. Als besproken wordt hoe het wel moet, komt de term ‘feedback’ steeds terug. Waarom werkt feedback zo goed, denk je? En, werkt feedback voor jou? Waarom wel/niet? 

Aan de slag

Optie 1

Interview twee gymdocenten van jouw school afzonderlijk van elkaar over deze kwestie. Probeer erachter te komen of zij vergelijkbare problemen ervaren en welke oplossing(en) zij zouden willen invoeren.

Bekijk daarnaast de rest van de video van NOS Stories (zie link hierboven).

Schrijf vervolgens een brief (300 – 500 woorden) aan de directie van jouw school waarin je pleit voor een nieuwe manier van beoordelen bij gym. In je brief doe je minimaal twee concrete voorstellen. Je verwijst in je brief naar de video van NOS Stories en naar de informatie uit de interviews met de docenten.

 

Optie 2

Bekijk de hele video (zie link hierboven).

Beschrijf vervolgens in tweetallen hoe het ideale gymnastiekonderwijs er volgens jullie op jullie school uit zou moeten zien. Jullie artikel bevat tussen de 200 en 400 woorden. In je beschrijving houden jullie rekening met de te behalen doelen, zowel op het gebied van sport als op het gebied van samenwerken, organiseren, inzet enzovoorts.

Geef concrete voorbeelden en verwijs waar mogelijk naar de video van NOS Stories. Misschien kunnen jullie je artikel na afloop voorleggen aan de vakgroep Lichamelijke Opvoeding van jullie school?

Antwoorden

WK45_Cijfers voor gym_antwoorden

Mijn Malmberg

Meer opdrachten

Je actuele lessen op een nieuwe plek

Uit het archief van Nederlands