Een initiatief van Malmberg

Challenge: stoppen met challenges!

YouTube wil af van de vele challenges en pranks die op hun platform verschijnen.
Waarom en over wat voor challenges hebben we het?

Vraag vooraf

  1. Weet je wat challenges en pranks zijn?
  2. Heb je zelf wel eens meegedaan aan een challenge of een prank?

Vragen bij de video

Bekijk de video tot minuut 3:03 en beantwoord de vragen.

  1. Welke voorbeelden van gevaarlijke challenges komen voorbij?
  2. YouTube kan ‘strikes’ uitdelen. Wat is een strike?
  3. Voor welke overtreding kregen YouTubers al langer strikes?
  4. Voor welke overtreding kunnen ze sinds twee jaar een strike krijgen?
  5. Waarom zou een populaire YouTuber zich aan de regels houden?

Woorden

  1. Hoe zegt de presentator dat YouTube regels strenger wil maken?
  2. Wat bedoelt de presentator met ‘Wat betekent dat concreet?
  3. Kind Alert vertelt dat YouTube manueel video’s bekijkt. Wat betekent dat?

Jouw mening

Wat vind jij: ligt de verantwoordelijkheid bij de YouTubers of bij de kijkers? Onderbouw je mening met twee argumenten.

Mijn Malmberg

Meer opdrachten

Je actuele lessen op een nieuwe plek

Uit het archief van Nederlands