Een initiatief van Malmberg

Basketbalcoach over aanslag op basisschool

Basketbalcoach Steve Kerr spreekt emotioneel over de schietpartij die afgelopen week plaatsvond op een school in Texas. Hij spreekt zich kritisch uit over de machthebbers in zijn land.

 

 Vragen vooraf

 1. Wat weet je over de schietpartij in Uvalde van afgelopen week?
 2. Wat weet je over de wapendiscussie in de Verenigde Staten?

 

Bekijk de video

NOS – Basketbalcoach Kerr over schietpartij

 

Vragen bij de video 

 1. Als de naam van de coach in beeld verschijnt, zie je daaronder ook staan dat de vader van Steve Kerr in 1984 in Beiroet doodgeschoten is. Waarom is deze zin toegevoegd, denk je? 
 1. Steve Kerr somt andere voorbeelden van schietpartijen in de VS op. Wat probeert hij hiermee te bereiken, denk je?
 1. Steve Kerr spreekt vijftig senatoren aan.
  1. Wat bedoelt Steve Kerr als hij zegt dat ‘wij gegijzeld worden door vijftig senatoren in Washington’?
  2. Wat is volgens Steve Kerr de reden dat senatoren niet over een wet over achtergrondchecks laten stemmen?
 1. Welke boodschap wil Steve Kerr vooral overbrengen?
 1. Steve Kerr is emotioneel als hij spreekt. Versterkt dit zijn boodschap, vind je? Leg je antwoord uit.

 

Aan de slag

 Optie 1

Een goede speech leunt volgens de Griekse filosoof en wetenschapper Aristoteles op drie pijlers: ethos, pathos en logos. Bekijk deze video en bespreek in tweetallen welke elementen je kunt herkennen in de speech van Steve Kerr.

 

Optie 2

Hoe kijk jij naar de verkrijgbaarheid van wapens in de Verenigde Staten en het ontbreken van achtergrondchecks? Schrijf een vlammend betoog (500 – 800 woorden) waarin je jouw standpunt met argumenten onderbouwt. Daarnaast weerleg je één tegenargument.

Bereid je voor op het schrijven door enkele betrouwbare (achtergrond)artikelen te lezen uit landelijke nieuwsbladen.

Antwoorden

Om de antwoorden te bekijken moet je aangemeld zijn.

Actuele lessen

Meer opdrachten

Uit het archief van Nederlands