Een initiatief van Malmberg

Wel schuldig, geen straf?

De rechtbank oordeelde dat Geert Wilders zich schuldig heeft gemaakt aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie, maar de politicus krijgt geen straf.

Wilders stond terecht voor de ‘minder Marokkanen’-uitspraken die hij in maart 2014 deed. ‘De heer Wilders sprak zijn aanhang toe en iedereen die hij via de tv kon bereiken. Hij stelde zijn vragen op een opruiende, opzwepende manier en dat leverde een eenduidige daadkrachtige conclusie op die direct via de tv in de huiskamers kwam. Dat hij naderhand zei dat hij niet alle Marokkanen bedoelde maakt de boodschap niet minder beledigend’, aldus de rechtbank. Ook zette Wilders volgens de rechtbank aan tot discriminatie van personen met een Marokkaanse afkomst. ‘De belangrijkste vraag in dit proces is of de heer Wilders een grens over is gegaan. Die vraag is in dit vonnis beantwoord. Daarmee vindt de rechtbank dat voldoende recht is gedaan. Hij krijgt daarom geen straf’, concludeerde de rechtbank.

Twitter

Wilders ging direct in hoger beroep. In een Twitterbericht plaatste de PVV-leider een foto van de drie rechters die hem veroordeelden en de opmerking: ‘Onbetrouwbaar, onprofessioneel, politiek gedreven. Zij staan aan de verkeerde kant van de geschiedenis. Alle drie.’ Wilders noemde de ‘drie PVV-hatende rechters’ die hem veroordeelden ‘knettergek’. In de Telegraaf zegt de PVV-leider dat hij bedolven is onder bemoedigende reacties van mensen die woedend zijn over het vonnis. ‘De steun uit het land is ongekend en overweldigend. Dit heb ik nog nooit meegemaakt’, meldt de politicus. ‘Mensen hebben er massaal genoeg van. Van het vonnis, van Rutte en van valse racismebeschuldigingen als je over Marokkanen spreekt.’

Geen straf

Hoogleraar Afshin Ellian was tegen de vervolging van Wilders, maar in de Volkskrant stelt hij dat als rechters de strafbare feiten bewezen achten, ze ook een straf moeten opleggen. De schuldigverklaring zonder strafoplegging is volgens hem niet uit te leggen. ‘Anderen die hieraan schuldig zijn bevonden, zijn wél gestraft. Op veel Marokkanen zal dit overkomen als klassenjustitie: als wij homo’s beledigen, worden we gestraft, maar Wilders wordt niet gestraft’, aldus Ellian. Advocaat Gerard Spong had liever gezien dat Wilders een voorwaardelijke gevangenisstraf had gekregen. ‘Een politicus die een strafbaar feit pleegt, dient gelijk ieder andere berecht te worden door het orgaan dat de Grondwet daarvoor aanwijst: de rechterlijke macht’, merkt Spong in NRC Handelsblad op. Hij benadrukt dat het gaat om het handhaven van openlijke wettelijke normen. Spong: ‘Groepsbelediging en aanzetten tot haat of discriminatie bijvoorbeeld, moeten door de rechter worden ingevuld. Die markeert hierbij van geval tot geval de grens van het al dan niet toelaatbare.’

Mijn Malmberg

logo Dilemma

Meer opdrachten

Je actuele lessen maatschappijleer op een nieuwe plek

Uit het archief van maatschappijleer