Een initiatief van Malmberg

Vrouwen van Syriëgangers: terugnemen of laten zitten?

Nadat minister Blok eerder zei terugkeer niet vanzelfsprekend te vinden gaat het kabinet toch onderzoek doen naar een eventuele terugkeer van vrouwen uit IS gebied.

De Amerikaanse president Donald Trump twitterde vorige week dat hij verwacht dat Europese landen, waaronder Nederland, de ‘eigen’ IS aanhangers zullen terugnemen. Nederlandse mannen en vrouwen – soms met kinderen –  die afgereisd zijn naar Syrië om een nieuw leven te beginnen in het kalifaat zitten nu vast in kampen in de regio. De oproep van Trump werd met weinig enthousiasme onthaald in Europa; niemand zit te wachten op het terughalen van geradicaliseerde burgers. Landen als Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben van Syriëgangers de nationaliteit ontnomen en willen dat deze aanhangers in Syrië of Irak worden berecht. Het Nederlandse standpunt daarin is dat dit niet de voorkeur heeft omdat in die landen de doodstraf nog een mogelijkheid is – de Nederlandse regering is hier tegenstander van.

Het gaat niet alleen maar over jonge mannen die gevochten hebben voor IS. Ook vrouwen zijn afgereisd naar IS gebied. Op verzoek van een Rotterdamse rechter heeft het Openbaar Ministerie (OM) voor zes gevallen de Nederlandse overheid gevraagd te onderzoeken of deze vrouwen terug kunnen keren zodat ze hier voor de rechter kunnen worden gebracht. Het kabinet heeft nu besloten onderzoek te gaan doen naar het laten terugkeren van IS vrouwen om ze te laten berechten. Dit heeft de voorkeur boven een ongecontroleerde terugkeer van IS vrouwen. Mag van de Nederlandse samenleving worden verwacht dat ze zich inspant en uiteindelijk ook ontfermt over mensen die zich juist van deze samenleving hebben afgekeerd door uit te reizen naar het kalifaat?

Mijn Malmberg

logo Dilemma

Meer opdrachten

Je actuele lessen maatschappijleer op een nieuwe plek

Uit het archief van maatschappijleer