Een initiatief van Malmberg

Vluchtelingencrisis: tijdelijk of permanent?

Het lukt Nederland niet de grote toestroom van asielzoekers op te vangen. Is de huidige vluchtelingencrisis op te lossen?

 

 

Het zijn drukke weken voor Ankie Broekers-Knol. De staatssecretaris (VVD) is verantwoordelijk voor het asielbeleid in Nederland. En dat piept en kraakt momenteel. Het aanmeldcentrum van de Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Ter Apel puilt uit. Dit is de plek waar asielzoekers in Nederland aankomen om zich aan te melden voor een asielprocedure. Vervolgens worden asielzoekers verplaatst naar andere opvanglocaties in het land. Ook die zijn overvol. Er moet dus overal in het land noodopvang worden ingericht. En die moet eerst gevonden worden, en door de lokale gemeenteraad worden goedgekeurd. Lokale burgemeester Jaap Velema riep de Nederlandse gemeentes eerder al op asielzoekers over te nemen. De Veiligheidsregio waar Ter Apel onder valt heeft nu officieel bijstand gevraagd aan de minister om de huidige crisis op te lossen.

Smokkelaars

De snelle machtsovername in Afhanistan door de Taliban is slechts een oorzaak van de huidige vluchtelingencrisis. Er is een toestroom van asielzoekers uit allerlei landen gaande. Ook uit Turkije en zelfs Wit-Rusland komen asielzoekers. Mensensmokkelaars bieden momenteel een all-in reis naar Wit-Rusland aan, het zou makkelijker zijn daar de Europese buitengrens over te steken. Op de Balkan maken Europese landen zich schuldig aan zogeheten pushbacks waardoor smokkelaars andere routes gaan gebruiken.

Woningnood

Uiteindelijk is het een probleem van vraag en aanbod. De Volkskrant bericht dat door een taakgroep in 2020 ongeveer 15 duizend achterstallige asielaanvragen zijn weggewerkt. Dat is goed nieuws, maar het zorgt ook voor meer druk op gemeente om deze vluchtelingen met een verblijfsstatus te huisvesten. 11 duizend van deze statushouders wachten in een opvanglocatie van het COA op een eigen huis. Dat is een derde van de opvangcapaciteit. De krant vat het probeem samen: “Omdat er aan de achterkant niemand uitstroomt, […] lijkt elke vluchteling er al snel een te veel en kan een kortstondige piek niet goed worden opgevangen.” Is de huidige vluchtelingencrisis daarmee tijdelijk of permanent? Wat denk jij?

Downloads:

Vluchtelingencrisis werkblad havo

Vluchtelingencrisis werkblad vwo

Bronnen:

Bron 1: Burgemeester ‘heel boos’ over noodsituatie asielzoekers

Bron 2: De meeste Nederlanders zijn voor de opvang van Afghanen

Mijn Malmberg

logo Dilemma

Meer opdrachten

Je actuele lessen maatschappijleer op een nieuwe plek

Uit het archief van maatschappijleer