Een initiatief van Malmberg

Vertrouwen in de politiek: herstelbaar of gepasseerd station?

Het vertrouwen in de politiek is gedaald. Het verwijderen van sms’jes door de minister-president draagt daar niet aan bij. Hoe wordt het vertrouwen hersteld?

 

Mark Rutte lag weer onder vuur in de Tweede Kamer. Aanleiding dit keer was de manier waarop hij omging met zijn telefoon. De Volkskrant deed een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) om sms-berichten van de minister-president op te vragen. De krant vroeg berichten op uit de periode tussen het einde van 2019 en juni 2020. Er werden 41 berichten vrijgegeven die in de archieven waren gestopt. De Volkskrant schrijft dat het de premier is die de berichten beoordeeld. Van alle berichten die gestuurd zijn over de corona-aanpak waren er 41 belangrijk genoeg om te bewaren. De krant vraagt zich in het artikel af wat voor beeld het gedrag van de minister-president oproept. De aanleiding van het krantenbericht is het ontbreken van sms-contact met de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema over een grote antiracisme-demonstratie. Halsmema vroeg Rutte om hulp. De demonstratie was tijdens corona en om die reden veel in het nieuws. Een sms’je hierover moet terug te vinden zijn in de archieven. Dat is niet het geval. De Tweede Kamer vindt dit reden genoeg voor een spoeddebat met de premier.

Debat 

Kamerlid Stieneke van der Graaf van coalitiepartij ChristenUnie benoemt in een vraag de kern van het debat. “Begrijpt de minister-president dat de lichtvaardigheid waarmee hij over het verwijderen van sms’jes praat niet bijdraagt aan het vertrouwen? Ze roept op tot een aanscherping van de regels over het telefoongebruik. Mark Rutte kiest in het debat dit keer voor de aanval. Hij kaatst terug naar de Tweede Kamer dat hij het vals vindt dat er veel wantrouwen is bij de politieke partijen. “Als het vertrouwen er niet is, dan hoor ik het van de Kamer. Dan ga ik andere dingen doen.” Hij geeft aan zich altijd aan de wet te houden.

Vertrouwen

Het nieuws over de sms’jes komt op een moment dat het vertrouwen in de politiek onder druk staat. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) deed onderzoek naar het vertrouwen in de politiek de afgelopen jaren. Daar waar het vertrouwen in rechters, de pers en de Europese Unie de afgelopen jaren stijgen, daalt het vertrouwen in de politiek. Alleen in 2020 was er een piek. Dit komt door de snelle aanpak van het kabinet aan het begin van de coronacrisis. In 20212 is corona weer de reden voor het gedaalde vertrouwen van Nederlanders in de politiek. Een spreekwoord zegt dat vertrouwen te voet komt en te paard gaat. Kan het vertrouwen in de politiek worden hersteld, denk je?

 Downloads:

Vertrouwen werkblad havo

Vertrouwen werkblad vwo

Bronnen:

Bron 1: Wissen sms’jes verkeerd signaal

Bron 2: Weggooien sms’jes door Rutte, waarom is dat een probleem en hoe ernstig is het?

Actuele lessen

logo Dilemma

Meer opdrachten

Je actuele lessen maatschappijleer op een nieuwe plek

Uit het archief van maatschappijleer