Een initiatief van Malmberg

Open grenzen: verworvenheid of gevaarlijk?

Overal in Europa gaan er stemmen op voor meer grenscontroles. Zijn de open grenzen van de Europese Unie gevaarlijk geworden?

Minister-president Mark Rutte moest Tweede Kamerleden van zijn eigen VVD beloven iets te doen aan de instroom van asielzoekers. Als dat gebeurt dan stemt de VVD-fractie voor een wet die gaat over de spreiding van asielzoekers over Nederland. De fractie is erg kritisch over de gedwongen spreiding van asielzoekers over het land. Beter is om de instroom van het aantal nieuwe asielzoekers te beperken. Komend jaar verwacht het ministerie van Justitie en Veiligheid meer dan 50.000 asielzoekers. De krant NRC komt ook met nieuws dat veel van deze asielzoekers zullen blijven omdat ze uit onveilige landen komen. Dan moet je denken aan landen als Syrië of Afghanistan.

Schengen

In het Schengengebied zijn geen binnengrenzen. Dat gebied bestaat uit landen die het Schengenverdrag hebben ondertekend. Grenscontroles zijn daarom verleden tijd. Europese landen mogen wel af en toe grensbewaking inzetten. Dat kan alleen als er gevaar dreigt. Meerdere Europese landen verscherpen het toezicht op eigen grenzen vanwege de oorlog in Oekraïne. Landen vrezen voor grote migratiestromen uit dat land. Sommige landen zijn bijvoorbeeld ook bang voor wapensmokkel uit Oekraïne. Vluchtelingenstromen zijn eerder ingezet als politiek drukmiddel. Vorig jaar probeerde Belarus op deze manier Polen onder druk te zetten. Europa zoekt naar oplossingen.

Rechtse regeringen

Nu er in Zweden en Italië rechtse regeringen aan de macht zijn gekomen lijkt het erop dat er steeds meer animo ontstaat voor grenscontroles. Ook Rutte heeft aan zijn fractie beloofd de instroom van asielzoekers tegen te gaan. Is het vrij verkeer van personen in een gevaar veranderd? Wat denk jij?

Downloads:

Open grenzen werkblad havo

Open grenzen werkblad vwo

Bronnen:

Bron 1: Rutte heeft ‘heel lijstje’ om instroom te beperken, maar sluit asielstop uit

Actuele lessen

logo Dilemma

Meer opdrachten

Je actuele lessen maatschappijleer op een nieuwe plek

Uit het archief van maatschappijleer