Een initiatief van Malmberg

Nationaal of internationaal?

Deze week debatteerde de Tweede Kamer over het migratiepact. Een aantal partijen stond lijnrecht tegenover elkaar.

De afgelopen twee jaar onderhandelden 193 landen over het VN Global Compact voor Veilige, Geordende en Reguliere Migratie (GCM), dat ook wel het pact van Marrakesh wordt genoemd. ‘Het doel van het GCM is om ervoor te zorgen dat door betere internationale samenwerking irreguliere migratie wordt aangepakt. Naast het voorkomen van irreguliere migratie, kan dat onder andere door er voor te zorgen dat (potentiële) migranten gebruik maken van bestaande legale migratiekanalen in plaats van de diensten van smokkelaars’, zo beantwoordde staatssecretaris Harbers één van de Kamervragen. Onder reguliere migratie verstaat de bewindsman alle vormen van migratie waarbij bestaande toelatings- en toegangsprocedures van een land worden gerespecteerd. ‘In het geval van irreguliere migratie is daar geen sprake van’, legde Harbers uit. Het VN-akkoord is juridisch niet-bindend. Harbers stelt dat het pact het makkelijker maakt om staten aan te spreken die hun verantwoordelijkheden op het gebied van migratie niet of te weinig nemen.

Illegale migratie

Vanuit de oppositie is er kritiek op het VN-akkoord. ‘Forum voor Democratie vreest samen met PVV, SGP en 50Plus dat het pact de deur wagenwijd openzet voor migratie en wil dat het kabinet afziet van steun’, meldt het AD. Volgens de krant noemde Thierry Baudet (FvD) het pact ‘ongelooflijk slecht voor Nederland’. ‘Hij wees er op dat het pact ‘rechten geeft aan illegale en legale migranten, die ze nu nog niet hebben’ en vindt dat daarmee wordt opgeroepen tot migratie’, aldus het AD. Kamerlid Malik Azmani van coalitiepartij VVD begrijpt de zorgen die tegenstanders van het pact uiten. De Volkskrant meldt dat de VVD zelfs heeft overwogen om tegen te stemmen. Volgens VVD-Kamerlid zou dat ‘uiteindelijk niks helpen’, want ‘het pact wordt toch wel aangenomen.’

Samenwerken

D66-leider Rob Jetten vindt dat Nederland aan de zijlijn komt te staan als Nederland niet tekent. ‘Als je als Nederland sterk wil staan in de vervolgafspraken in internationale context, dan kan je maar beter meedoen’, aldus Jetten tegenover de NOS. ‘Het is van het allergrootste belang dat we met grensoverschrijdende kwesties internationaal samenwerken. Dat lijkt steeds moeilijker te worden, maar dan verandert de internationale rechtsorde in een jungle’, zo citeert dagblad Trouw GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik. ‘Wat een uitwisseling van argumenten had kunnen zijn, werd een botsing van wereldbeelden. De voor- en tegenstanders van de Nederlandse steun aan het Marrakesh-pact stonden recht tegenover elkaar in de Tweede Kamer. De breuklijn: nationalisten versus internationalisten’, concludeert NRC Handelsblad. Tien landen, waaronder de Verenigde Staten, Oostenrijk en Hongarije, weigeren het pact te tekenen.

Mijn Malmberg

logo Dilemma

Meer opdrachten

Je actuele lessen maatschappijleer op een nieuwe plek

Uit het archief van maatschappijleer