Een initiatief van Malmberg

Loopt de Europese Unie gevaar?

Op 23 juni stemt de Britse bevolking voor of tegen een Brexit. Nederland en andere EU-landen maken zich grote zorgen over de mogelijke gevolgen van een vertrek van Groot-Brittannië uit de EU.

Een Brexit is een dure grap voor Nederland. Dat concludeert de Telegraaf op basis van een rapport van het Centraal Planbureau (CPB). ‘De gevolgen van een eventueel Brits vertrek uit de Europese Unie zijn groot voor Nederland. De rekening kan oplopen tot 10 miljard euro in 2030, omdat de handel met het land fors terugloopt’, meldt de krant. De Britten zelf zouden nog zwaarder worden getroffen, omdat ze dan geen toegang meer hebben tot de Europese interne markt. Andere EU-landen waarschuwen Groot-Brittannië dat het land bij een mogelijke Brexit niet hoeft te rekenen op een voorkeusbehandeling. ‘De angst voor een domino-effect van soortgelijke referenda en uiteindelijk Europese desintegratie is groot. Het moet daarom duidelijk zijn dat een vertrek uit de EU alleen kan tegen een hoge prijs’, stelt NRC Handelsblad. ‘Of zoals een EU-functionaris het in de Financial Times zei: „Een succesvolle Brexit zou het einde van de EU betekenen.”’

Campagnes

Als de kiezer voor een Brexit stemt, dan is Groot-Brittannië het eerste land dat de Europese Unie verlaat. Daardoor weet nog niemand wat er bij een vertrek precies gaat gebeuren. De tegenstanders van een Brexit voeren onder meer campagne onder de slogan ‘Britain is stronger, safer and better off in Europe than we would be out on our own’. Kortom, het is in het eigenbelang van de Britten om lid van de Europese Unie te blijven. De voorstanders van een Brexit wijzen vooral op de nadelen van het EU-lidmaatschap. ‘Vote leave, take back control’, luidt één van de slogans. ‘Europa is een vergrijzende, krimpende markt en economische kansen liggen elders (bijvoorbeeld in India). Volgens de Vote Leave-campagne kóst de EU geld en levert zij niets op. Voor de miljarden die de Britten kwijt zijn aan Brussel kan beter het staatsgezondheidssysteem worden verbeterd’, zo vat NRC Handelsblad de argumenten van het Brexit-kamp samen.

EK

In de peilingen staat het Brexit-kamp op een voorsprong, maar de verwachting is dat het een nek-aan-nekrace gaat worden. Daarbij kunnen allerlei factoren op het laatste moment een rol spelen, zelfs een succes op het EK. De Volkskrant verwijst naar een onderzoek waaruit blijkt dat voetballiefhebbers overwegend positief tegenover een Brexit staan. ‘Wanneer Engeland, Wales en Nood-Ierland goed presteren kan dat zorgen voor een jubelsfeer en een versterking van het idee bij de Britten dat ze de hele wereld aankunnen’, merkt de krant op.

Mijn Malmberg

logo Dilemma

Meer opdrachten

Je actuele lessen maatschappijleer op een nieuwe plek

Uit het archief van maatschappijleer