Een initiatief van Malmberg

Jong versus oud?

Het gaat financieel niet goed met de twintigers van nu. Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

‘De meeste twintigers staan voor het eerst financieel op eigen benen als ze het onderwijs verlaten en beginnen met werken. Ze komen daarmee ook voor het eerst in aanraking met financiële thema’s die hun hele leven een rol zullen spelen. Een deel gaat een hypotheekschuld aan, begint met de aflossing van een studieschuld, gaat samenwonen en krijgt kinderen’, meldt het CBS. Uit cijfers van het CBS blijkt dat deze generatie achterblijft op de andere generaties. Volgens het CBS maakte een werkende twintiger in 1990 nog deel uit van een huishouden dat ongeveer hetzelfde inkomen had als dat van een werkende dertiger. ‘In de jaren daarna is het gemiddeld huishoudensinkomen bij werkende twintigers steeds meer achter gaan lopen op dat bij werkende dertigers. In 2014 bedroeg het huishoudensinkomen bij een werkende twintiger 23,1 duizend euro en bij een werkende dertiger 26,6 duizend euro.’

Ouders

‘Waar tijdens de afgelopen verkiezingscampagne veel aandacht uitging naar de positie van ouderen met hun hardnekkige werkloosheid en onzekere pensioenen, tonen deze cijfers dat ‘jong’ minstens zoveel reden tot klagen heeft’, schrijft de Volkskrant naar aanleiding van de CBS-cijfers. De huidige twintigers draaien volgens columnist Peter de Waard op voor de verworvenheden van hun ouders. ‘Omdat zij (de ouders) op jonge leeftijd zulke mooie banen met hoge vaste salarissen hadden, ontspoorde de economie. Nederland prijsde zich uit de markt. Dat mocht niet meer gebeuren, waarna eerst de loonstijgingen aan banden werden gelegd en daarna de arbeidsmarkt werd geflexibiliseerd. Nu is de economie dankzij het offer van de jongeren nog nooit zo concurrerend geweest’, concludeert De Waard in de Volkskrant.

Studieschuld

Dagblad Trouw merkt op dat er een verloren generatie dreigt te ontstaan als jongeren op de arbeidsmarkt aan hun lot worden overgelaten. ‘Zijn ze te lang werkloos, dan verliezen ze hun vaardigheden. Trekt de economie weer aan, dan vinden ze wellicht weer werk, maar geen enkele baas betaalt ze nog de volle mep.’ Bovendien zitten twintigers vaak vast aan losse contracten. ‘Blij dat ze aan de bak kunnen, beginnen ze de eerste dag van hun flexbaan niet met een goed gesprek over het salaris.’ In de tussentijd schieten de studieschulden omhoog. In NRC Handelsblad stelt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen dat de studieschuld gemiddeld per persoon weliswaar even hoog is gebleven, maar zijn er nu meer huishoudens met een studieschuld. De econoom verwacht dat dit cijfer door de invoering van het leenstelsel nog verder zal stijgen.

Mijn Malmberg

logo Dilemma

Meer opdrachten

Je actuele lessen maatschappijleer op een nieuwe plek

Uit het archief van maatschappijleer