Een initiatief van Malmberg

Is de integratie mislukt?

Het gaat niet goed met de integratie op scholen. Dat blijkt uit een recent onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek.

‘In de media wordt vaak geroepen dat de integratie is mislukt’, legt DUO-onderzoeker Liesbeth van der Woud in de Volkskrant uit. Aan docenten en schoolleiders werd gevraagd of ze dit beeld herkenden. Uit het onderzoek blijkt dat zo’n 40 procent van de schoolleiders en leraren in het voortgezet onderwijs dit beeld herkennen. De verschillen tussen westerse en niet-westerse waarden en normen zien zij als belangrijkste oorzaak van de toenemende segregatie op de eigen school. Het merendeel vindt dat het vooral een taak is van de ouders van kinderen van allochtone afkomst om iets te doen aan de mislukte integratie en de toenemende segregatie op hun school. Ook worden de politiek (46%), ouders van kinderen van autochtone afkomst (38%) en de school zelf (30%) veel genoemd als partijen die er iets aan moeten doen.

Integratie

‘Op scholen is totaal geen integratie’, stelt Trudy Coenen in Het Parool. Zij is docente aan het Montessori Lyceum Oost. ‘Op onze school zitten zestig nationaliteiten, maar niet de Nederlandse. Alles wat deze kinderen van Nederlanders weten, leren ze van de docenten. Mijn zoon zat op het Sint Nicolaas Lyceum in Zuid en kent op zijn beurt de wereld van mijn leerlingen totaal niet.’ Het Algemeen Dagblad merkt op dat de integratieproblemen in Den Haag het sterkst zijn. ‘Haagse leerkrachten vinden dat de problemen vooral voortkomen uit de verschillen tussen westerse en niet-westerse normen en waarden, de rol van religie, de onwil om te integreren en de ‘witte vlucht’, schrijft de krant. Ouders op een Amsterdamse basisschool zeggen andere ervaringen te hebben. ‘Kom op zeg, de integratie heeft niet gefaald. We doen juist hartstikke ons best’, vertelt Fatima Cherif in het Parool.

Taboe

Uit het DUO-onderzoek bleek dat gevoelige onderwerpen nogal eens taboe zijn. ‘Het is niet normaal dat een leraar op school niet durft te vertellen dat hij homo is, of bepaalde onderwerpen vermijdt uit vrees voor gedoe in de klas’, liet staatssecretaris Dekker in een reactie weten. Uit een rondvraag van BN De Stem leek zelfcensuur op West-Brabantse scholen nauwelijks voor te komen. ‘Als het een probleem zou zijn, dan ging het er écht wel over in de lerarenkamer’, zegt een Bredase docent in de krant. De Amsterdamse docente Trudy Coenen benadrukt dat het belangrijk is dat docenten voortdurend in gesprek zijn met leerlingen. ‘Als je altijd praat met leerlingen is het niet moeilijk gevoelige onderwerpen te bespreken’, zegt Coenen in het Parool.

Mijn Malmberg

logo Dilemma

Meer opdrachten

Je actuele lessen maatschappijleer op een nieuwe plek

Uit het archief van maatschappijleer