Een initiatief van Malmberg

Is armoede het probleem van de armen of van iedereen?

Meer dan 1 miljoen mensen lopen risico op armoede. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onlangs bekend.

‘De lage-inkomensgrens is afgeleid van het bijstandsniveau voor een alleenstaande in 1979, toen dit in koopkracht het hoogst was’, schrijft het CBS. In 2016 lag de grens voor een alleenstaande op 1.030 euro per maand. Voor een paar zonder kinderen was het grensbedrag 1.410 euro, voor een paar met twee minderjarige kinderen 1.940 euro en voor een éénoudergezin met twee minderjarige kinderen 1.560 euro. ‘Het CBS noemt vier groepen die opvallend vaak onder de armoedegrens leven. Naast de nieuwe houders van verblijfsvergunningen, die bij hun start in Nederland niets anders hebben dan een bijstandsuitkering, zijn dat ook de zzp’ers. Eén op de tien zelfstandigen moet van minder inkomen rondkomen dan de lage-inkomensgrens, een veel groter aandeel dan de werkenden in loondienst’, schrijft de Telegraaf. De twee andere groepen zijn werklozen die niet meer aan de slag komen en ouderen die zich de arbeidsongeschiktheid in hebben gewerkt.

Bijna-pensionado’s

De Volkskrant merkt op dat in geen enkele leeftijdsgroep het aantal lage inkomens zo groot is als onder bijna-pensionado’s. ‘Vanaf februari krijg ik een bijstandsuitkering voor ouderen. Dan krijg ik iets meer geld dan nu: zo’n 1.100 euro per maand. Eind april of anders in mei begint de seizoensarbeid weer. Zes maanden daarna ga ik de WW weer in en begint de riedel opnieuw. Op mijn 67ste mag ik eindelijk met pensioen’, vertelt de 63-jarige Johan Aarntzen in de Volkskrant. ‘Ik heb veertig dienstjaren in de staalbouw, waarvan 25 als voorman. In 2013 werd ik mantelzorger van mijn vrouw. Daarna kon ik niet meer terugkeren bij mijn oude bedrijf.’ Het AD schrijft dat veel 55-plussers door de crisis hun werk kwijt zijn geraakt, geen nieuwe baan vinden en met een uitkering hun tijd uitzitten tot hun pensioen. ‘Daarbij komt dat ouderen vaker een chronische ziekte hebben en elke maand geld kwijt zijn aan medicijnen’, aldus spreekuur-medewerkster Moniek Gabrieel in het AD.

Langdurig arm

De langdurige armoede nam de afgelopen jaren toe. Volgens het CBS moesten van de huishoudens met een laag inkomen er 224 duizend al ten minste vier jaar achtereen van een laag inkomen rondkomen. Van alle Nederlandse huishoudens geldt 3,3 procent als langdurig arm. Volgens CBS-econoom Peter Hein van Mulligen komt dit, omdat steeds meer mensen langdurig in de bijstand zitten. ‘Door de economische crisis zijn ze onder de streep terechtgekomen, en eenmaal een jaar in de bijstand is de kans dat ze eruit raken steeds kleiner’, zegt Van Mulligen in NRC Handelsblad.

Mijn Malmberg

logo Dilemma

Meer opdrachten

Je actuele lessen maatschappijleer op een nieuwe plek

Uit het archief van maatschappijleer