Een initiatief van Malmberg

Hun grens of onze grens?

Traangas in Macedonië, rellen in Dresden en de bouw van een metershoog hek in Hongarije. Europa worstelt deze zomer met het toenemende aantal vluchtelingen dat de Europese Unie probeert te bereiken. Dit weekend redde de Italiaanse kustwacht nog ruim vierduizend vluchtelingen uit de Middellandse Zee.

Vrijwel dagelijks verschijnen er nieuwe beelden van vluchtelingen die ergens in Europa de grens proberen over te steken. In Italië kwamen er dit jaar al meer dan honderdduizend bootvluchtelingen aan. Griekenland ontving volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR nog meer vluchtelingen: ruim 160.000. Het ging tijdens de zomer om soms wel twintigduizend vluchtelingen per week. De meeste vluchtelingen reizen door naar andere landen van de Europese Unie. Zo verwacht het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken dit jaar een recordaantal van 800.000 asielzoekers. Duitsland ontvangt in Europa de meeste asielzoekers, gevolgd door Zweden. Volgens de Hoge Commissaris voor Vluchtelingen bij de Verenigde Naties, António Gurreres, is dit niet eerlijk. ‘We moeten de verantwoordelijkheid over meer schouders verdelen’, zegt de VN-vertegenwoordiger in de Duitse krant Die Welt. Gurreres stelt dat alle Europese staten de morele plicht hebben om mensen welkom te heten die voor vervolging en conflicten op de vlucht zijn geslagen. ‘Deze landen hebben de wettelijke verplichting om deze mensen te beschermen’, aldus Gurreres.

Vluchtelingen proberen vooral via Zuid- en Zuidoost-Europa op hun plaats van bestemming te komen. Dat levert in enkele landen een concentratie van vluchtelingenstromen op. Zo riep Macedonië de noodtoestand uit nadat er dagelijks circa tweeduizend vluchtelingen die vanuit Griekenland het land waren binnengekomen via Macedonië naar Servië en Hongarije verder wilden reizen. Op een zeker ogenblik gebruikte de politie traangas om de menigte te verdrijven. ‘In dit Europa slapen dieren in bedden en overnachten wij in de regen’, reageerde een 23-jarige vluchtelinge uit Syrië in de Volkskrant kort nadat ze de grens over was gerend. ‘Ik leed vier dagen kou in de regen, met niets te eten.’ Veel vluchtelingen die Servië bereiken en door willen reizen naar Hongarije worden door de Hongaarse grenspolitie tegengehouden. Hongarije bouwt momenteel een vier meter hoog hek om de vluchtelingenstroom te stoppen.

Ook op andere plekken, zoals in het Franse Calais, worstelen autoriteiten met het probleem. Het wordt vluchtelingen steeds lastiger gemaakt om via Calais de oversteek naar Groot-Brittannië te maken. De Britse minister van Binnenlandse Zaken, Theresa May, waarschuwt de Belgische en Nederlandse autoriteiten daarom dat migranten via Zeebrugge of Hoek van Holland illegaal naar Engeland proberen te reizen. De minister benadrukt dat het om een Europees probleem gaat. NRC Handelsblad meldt dat Nederland vooralsnog bij migranten aanzienlijk minder in trek is, dan andere landen. Tot de zomer lag het aantal asielaanvragen onder het niveau van vorig jaar. Wel is er sprake van een zomerpiek. ‘Als die trend doorzet zouden er zich dit jaar meer asielzoekers kunnen melden dan vorig jaar. Gezien de aantallen vluchtelingen die momenten naar de Europese Unie trekken is dat niet onwaarschijnlijk’, aldus NRC Handelsblad.

Mijn Malmberg

logo Dilemma

Meer opdrachten

Je actuele lessen maatschappijleer op een nieuwe plek

Uit het archief van maatschappijleer