Een initiatief van Malmberg

Gelijke kansen of discriminatie?

Minister Jet Bussemaker (PvdA) vindt dat er te weinig vrouwelijke hoogleraren zijn. Ze lanceerde een plan om het aantal vrouwelijke hoogleraren nog dit jaar fors te verhogen. Dat is discriminatie, menen critici.

Met zeventien procent zijn er te weinig vrouwelijke hoogleraren op Nederlandse universiteiten. Dat schrijft minister Bussemaker in een brief aan de Tweede Kamer. Ter vergelijking: het aantal vrouwelijke studenten in Nederland bedraagt meer dan 50 procent. Bussemaker: ‘Hiermee lopen we internationaal gezien nog altijd stevig uit de pas en scoren we ver beneden het EU-28 gemiddelde, terwijl talent aanwezig is.’ De minister stelt vast dat veel talent nog onbenut is en dat er aan de top niet genoeg gebruik wordt gemaakt van het talent van vrouwelijke wetenschappers. ‘Naarmate het functieniveau stijgt, zijn vrouwen ondervertegenwoordigd’, aldus de minister. Ze maakt nu een bedrag van 5 miljoen euro vrij voor de benoeming van honderd vrouwelijke hoogleraren extra.

Discriminatie

Filosoof Sebastien Valkenberg vindt het een slecht plan en bovendien in strijd met artikel 1 van de Grondwet. ‘Hooglerarenplekken zijn gewoon ontzettend zeldzaam. Het is niet genoeg om te wijzen op ontzettend veel vrouwelijke universitaire hoofddocenten die staan te trappelen om door te stromen. Dat zal best, maar er zijn ongetwijfeld ook veel mannelijke wetenschappers die dat willen. Ja maar, vrouwen hebben last van ‘onbewuste discriminatie of onbewust racisme’, hoor je dan vaak zeggen’, stelt Valkenberg in de Volkskrant. Een verklaring voor het relatief kleine aantal vrouwelijke hoogleraren zit volgens hem in de Nederlandse cultuur: vrouwen werken vaker deeltijd. ‘Ik zie niet hoe je hoogleraar in deeltijd kunt zijn. Het is een ontzettend drukke baan, daar moet je offers voor brengen’, merkt Valkenberg op.

Seksisme

Filosoof Chantal Bax is het niet met Valkenberg eens. In de Volkskrant stelt ze dat de Algemene wet gelijke behandeling expliciet een uitzondering maakt voor dergelijk voorkeursbeleid. En over deeltijd werken schrijft Bax: ‘Nu weet ik niet of vrouwelijke academici ook voornamelijk in deeltijd werken, maar zelfs als dat zo zou zijn, dan is het wellicht alleen een verdere indicatie van hun achterstelling. Misschien willen zij namelijk wel voltijd werken, maar krijgen ze daartoe niet de kans.’ Vrouwen worden volgens Bax bewust of onbewust benadeeld op hun weg naar het hoogleraarschap. In haar Volkskrantcolumn schrijft Asha ten Broeke dat mannen en vrouwen gemiddeld anders denken over seksisme. Dat is volgens haar juist een extra reden om voor meer vrouwelijke hoogleraren te pleiten. ‘Immers: om meer dan de halve waarheid te zien, moet je een probleem door de ogen van iedereen bekijken’, aldus Ten Broeke.

Mijn Malmberg

logo Dilemma

Meer opdrachten

Je actuele lessen maatschappijleer op een nieuwe plek

Uit het archief van maatschappijleer