Een initiatief van Malmberg

Gaat het goed of slecht met 65-plussers?

In de verkiezingsdebatten gaat het regelmatig over ouderen. Een aantal partijen maakt zich grote zorgen over deze groep.

Op 1 januari 2016 telde Nederland 3,1 miljoen 65-plussers, ruim 1 miljoen meer dan twintig jaar eerder. Volgens het CBS hebben ouderen een steeds hoger inkomen. De generatie 65-plussers van 2015 had meer te besteden dan hun voorgangers in 1995. Zo bedroeg in 2015 het besteedbaar inkomen van een alleenstaande 65-plusser gemiddeld 23.000 euro. Dat van een 65-plushuishouden met meer personen kwam uit op 40.000 euro. Het verwondert Jan Latten, hoofddemograaf van het CBS, dat de 65-plusser nu somberder is gestemd over de economie dan de jongeren. ‘Misschien is hun consumentenvertrouwen minder omdat ze in de eigen portemonnee geen vooruitgang voelen. En deze categorie heeft in de crisis wel de grootste dreun gehad. Het gekke vind ik dan weer wel dat ze zeggen door de bank genomen gelukkig en tevreden te zijn’, zegt Latten in de Telegraaf.

Koopkracht

Politieke partijen zijn het niet eens of er meer geld naar ouderen moet. Volgens sommige partijen zoals 50Plus, SP en PVV zou de overheid meer moeten doen voor deze groep mensen, maar andere partijen, waaronder de VVD, menen dat het helemaal niet zo slecht gaat met ouderen. Op basis van het CBS-rapport constateert de Volkskrant dat voor beide opvattingen wat te zeggen valt. ‘De partijen die de ouderen financieel willen steunen hebben gelijk, omdat de koopkracht van individuele 65-plussers al sinds de eeuwwisseling veel minder hard stijgt dan die van werknemers en zelfstandigen’, merkt de Volkskrant op. De partijen die stellen dat het wel meevalt met de financiële steun hebben volgens de Volkskrant ‘vooral een punt omdat de huidige generatie gepensioneerden er gemiddeld zowel qua inkomen als qua vermogen beter voor staat dan de meeste andere Nederlanders’.

AOW

In een interview op de website van ouderenorganisatie PCOB zegt Martin van Rooijen van 50Plus dat het ontzettend moeilijk is om in de media, in de lobby en de politiek enig begrip te krijgen voor de positie van ouderen. ‘Ik merk vaak een gevoel van daar heb je die zeurende ouderen weer. En daar erger ik me bijzonder aan. Ik vraag niet om voorkeurspositie voor de ouderen, maar óók niet om een nadelige positie’, aldus Van Rooijen. Zijn partij wil onder meer de AOW-leeftijd weer terugbrengen tot 65 jaar. De partij krijgt daarbij steun van SP en PVV. Volgens de VVD en andere partijen kost het terugdraaien van de AOW-leeftijd 12 miljard euro. Rutte noemt de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd juist noodzakelijk, omdat de AOW anders onbetaalbaar wordt.

Mijn Malmberg

logo Dilemma

Meer opdrachten

Je actuele lessen maatschappijleer op een nieuwe plek

Uit het archief van maatschappijleer