Een initiatief van Malmberg

Euthanasie bij kinderen: oplossing of probleem?

Indien volwassenen ziek zijn en ondraaglijk lijden, dan is er een mogelijkheid tot euthanasie. Kinderartsen hebben nu de wenselijkheid van euthanasie bij kinderen onderzocht. Moet dit mogelijk worden of is dit onwenselijk?

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben een aantal ziekenhuizen onderzoek gedaan naar medische beslissingen rond het levenseinde van kinderen onder de 12 jaar. Dit onderzoek – uitgevoerd namens de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde – concludeerde dat 84 procent van de gespecialiseerde kinderartsen wil dat euthanasie bij jonge kinderen mogelijk wordt. Euthanasie is actieve levensbeëindiging voor patiënten die ongeneeslijk ziek zijn en ondraaglijk lijden. Voor volwassenen zijn er nu al mogelijkheden om het leven vroegtijdig via euthanasie te beëindigen.

Een van de voorwaarden om voor euthanasie in aanmerking te komen als volwassene is de zogenoemde wilsbekwaamheid. Als iemand wilsbekwaam is dan houdt dat in dat diegene in staat is zelfstandig beslissingen te nemen. Volwassenen zijn wilsbekwaam, maar kinderen onder de 12 jaar zijn dat nog niet. Om die reden is er tot op heden een verbod op actieve levensbeëindiging bij jonge kinderen. Nu blijkt uit onderzoek dat er een behoefte is van zowel artsen als ouders aan verruiming van de mogelijkheid hiervan voor kinderen. Onderzoek wijst uit dat het om een zeer klein aantal kinderen per jaar.

Juridisch gezien is euthanasie een lastig dilemma. Artsen geven ook aan dat er een grijs gebied zit bij de hulp bij zelfdoding bij jonge kinderen, immers het is bij wet verboden. Artsen zouden daarmee in theorie kunnen worden vervolgd door het Openbaar Ministerie. Maar daarmee wordt de kans op lijden voor kinderen juist vergroot. Dit is een groot ethisch dilemma. Het onderzoek is aangeboden aan de politiek. Wat moet de Tweede Kamer doen met dit dilemma?

Bronnen
1: SGP schrikt van pleidooi voor kindereuthanasie :: https://nos.nl/artikel/2303803-sgp-schrikt-van-pleidooi-voor-kindereuthanasie.html
2. Kinderartsen: Sta bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden kind euthanasie toe :: erhttps://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kinderartsen-sta-bij-ondraaglijk-en-uitzichtloos-lijdend-kind-euthanasie-toe~bd191577/
3. Kinderartsen: Euthanasie moet ook mogelijk worden voor jonge kinderen :: https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2303766-kinderartsen-euthanasie-moet-ook-mogelijk-worden-voor-jonge-kinderen.html

Mijn Malmberg

logo Dilemma

Meer opdrachten

Je actuele lessen maatschappijleer op een nieuwe plek

Uit het archief van maatschappijleer