Een initiatief van Malmberg

Docenten met een mening: discussie of indoctrinatie?

Onlangs stelde het wetenschappelijk bureau van Forum voor Democratie een meldpunt in voor ‘linkse indoctrinatie’ op scholen. Leerlingen in het voortgezet onderwijs zouden worden geïndoctrineerd met politieke opvattingen van docenten.

Het wetenschappelijk bureau van Forum voor Democratie krijgt steeds meer klachten over docenten in het voortgezet onderwijs. ‘Eenzijdige lesboeken […] en partijdige docenten’ zouden leerlingen met overwegend linkse standpunten indoctrineren en daarmee rechtse partijen in een kwaad daglicht zetten. FvD hoopt met het meldpunt de ‘omvang van het probleem’ in kaart te brengen. Rob Rooken van het wetenschappelijk bureau benadrukt in de Volkskrant: “We gaan geen namen van leraren bekendmaken en aan de schandpaal nagelen. We willen puur inventariseren.”

Kritiek

Vanuit de hele samenleving klonk er kritiek op het meldpunt. Zo noemde minister Arie Slob (CU) het meldpunt een ‘moderne schandpaal’ en maakte onderwijsminister Ingrid van Engelshoven (D66) zich zorgen over de veiligheid van docenten. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer Joris Kurk kaatst de bal terug richting de samenleving. In de Volkskrant zegt hij: “We doen niet anders dan de leerlingen een spiegel voorhouden over hun eigen voorkeur. We mogen wel wat meer vertrouwen hebben in de beroepsgroep. Dat blijkt niet uit dit meldpunt.”

Een stap verder ging geschiedenisdocent Jelmer Evers in een stuk op De Correspondent. “Historisch gezien zijn onderwijs, scholen en leraren altijd een van de eerste doelwitten van autoritaire leiders en extremisten.” Autoritaire leiders zouden meer hebben aan volgzame burgers dan aan kritische geesten. En dat is wat leerlingen aangeleerd krijgen op school: een kritische blik. Maar hoe leer je kritisch te zijn zonder te kunnen debatteren en binnen de muren van het klaslokaal veilig van mening te verschillen met je medeleerlingen en docenten? Mag de docent van vandaag een mening hebben en gebruiken in het debat in het klaslokaal of kan dat worden opgevat als beïnvloeding van leerlingen? Is een docent met een mening goed voor discussie of is het indoctrinatie?

 

Mijn Malmberg

logo Dilemma

Meer opdrachten

Je actuele lessen maatschappijleer op een nieuwe plek

Uit het archief van maatschappijleer