Een initiatief van Malmberg

Coming-Out dag: nodig of niet van deze tijd?

Het is internationale Coming-Out dag. Overal wordt er aandacht aan besteed. Maar is zo’n dag nog wel nodig?

 

 

Maandag 11 oktober wordt er overal ter wereld stilgestaan bij seksuele diversiteit op Coming-Out Day. De dag is overgewaaid uit de Verenigde Staten, waar de dag al sinds eind jaren 1980 wordt gevierd. Toenmalig minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Ronald Plasterk (PvdA) maakte de dag in Nederland tot een nationale dag in 2009. Het doel van de dag is om stil te staan bij het ‘uit de kast komen’ van LHBTI-ers; en daarmee te vieren dat iedereen mag zijn wie die is. Overal in het land hijsen verschillende organisaties, scholen, hogescholen, bedrijven en overheidsinstellingen de regenboogvlag. Het is een blijk van solidariteit. Maar is dat nog wel nodig?

LHBTI-acceptatie op scholen

In Nederland is het zo dat basisscholen en middelbare scholen sinds 2012 verplicht zijn aandacht moeten geven aan seksuele diversiteit. Dit houdt in dat er tijdens de lessen op een positieve manier gesproken wordt over de LHBTI-acceptatie. Inmiddels zijn op veel scholen in het middelbaar en hoger onderwijs ook GSA’s. Deze Gender and Sexuality Alliance groepen bestaan vaak uit leerlingen en docenten die zich op school hard maken voor acceptatie en tolerantie. Er zijn er ook nog scholen die geen of negatieve aandacht schenken aan LHBTI-acceptatie. Momenteel doet het Openbaar Ministerie onderzoek naar een reformatorische school. Op die school werden leerlingen gedwongen uit de kast te komen naar hun ouders. Het is de eerste keer dat de onderwijsinspectie aangifte deed tegen een school op grond van discriminatie.

Hand in hand?

Kennisinstituut Movisie deed eerder dit jaar onderzoek naar de LHBTI-acceptatie in Nederland. Er zijn nog steeds veel negatieve reacties en zelfs (verbaal) geweld. 2 op de 5 jongeren verbergen hun LHBTI-zijn op school. Naar schatting zijn er tussen de 1.000 en 2.000 LHBTI-jongeren dak- of thuisloos in Nederland. Onderzoek in Europees verband laat zien dat 41 procent van jongeren tussen de 18 en 24 hun LHBTI-zijn verbergen op school. Van de ondervraagde jongeren tussen de 15 en 17 doet 16 procent dit. Een Europees onderzoek uit 2020 toont aan dat tweederde van Nederlandse LHBTI-personen open is over hun LHBTI-zijn. Dat is meer dan het Europese gemiddelde van 47 procent. Aan de andere kant loopt ruim de helft (57%) van LHBTI-ers in Nederland niet hand in hand.

Is Coming-Out dag nog nodig? Of zijn we inmiddels ver genoeg met de acceptatie in Nederland? En kun je mensen met een andere mening dwingen die te veranderen? Wat denk jij?

Downloads:

Coming Out dag werkblad havo

Coming Out dag werkblad vwo

Bronnen:

Bron 1: Coming Out Day volgens deze jongeren nog altijd nodig

Bron 2: Strafrechtelijk onderzoek naar discriminatie om geaardheid op Gomarus Scholen

Bron 3: Oproep COC om LHBTI-rechten in regeerakkoord

Actuele lessen

logo Dilemma

Meer opdrachten

Je actuele lessen maatschappijleer op een nieuwe plek

Uit het archief van maatschappijleer