Een initiatief van Malmberg

CETA: vrije handel of Paard van Troje?

De EU en Canada hebben zeven jaar onderhandeld over het handelsverdrag CETA. Dit moet door alle lidstaten geratificeerd worden. Maar tegenstanders vrezen onder andere Canadees hormoonvlees. Is CETA een paard van Troje?

Het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) is volop in het nieuws. Het verdrag moet door alle 27 lidstaten van de EU worden goedgekeurd. Om die reden zijn alle ogen 18 februari gericht op Den Haag. De Tweede Kamer stemt uiteindelijk met een nipte meerderheid – 72 versus 69 zetels – voor het verdrag. D66, het CDA, de VVD, de ChristenUnie en het onafhankelijke kamerlid Wybren van Haga stemde voor. Hoewel het proces van ratificatie nog in volle gang is, heeft het Europees Parlement al wel ingestemd met een gedeeltelijke inwerkingtreding van delen van het verdrag.

Het handelsdeel van CETA is dus al in werking getreden. Het handelsvolume tussen de EU en Canada is in die periode gestegen: de handel in goederen steeg met 13,8 procent en de handel in diensten steeg met 4,2 procent. Het controversiëlere onderdeel van het verdrag – een gerechtshof – is nog niet in werking getreden. Bij dit arbitragehof kunnen bedrijven terecht die zich benadeeld voelen – en dat buiten de reguliere rechtspraak om. Tegenstanders wijzen op een verlies van soevereiniteit en het feit dat milieu- en dierenrechtenorganisaties niet bij dit arbitragehof kunnen aankloppen. Voorstanders wijzen erop dat in alle tientallen jaren dat Nederland onderdeel is van internationale handelsverdragen er geen enkele claim is geweest. De angst op een golg van rechtszaken is daarmee ongegrond aldus minister voor Buitenlandse Handel Sigrid Kaag (D66). Bovendien hebben zowel Canada als Nederland sterke rechtsstaten. Een ander argument wat vaak gebruikt wordt is dat de positie van Nederland in de EU en de wereld sterk ondermijnt raakt door een ‘nee’ tegen CETA. Immers, Nederland kent een lange traditie van internationale handel en het heeft een open economie.

Nu de Tweede Kamer akkoord is moet CETA nog door de Eerste Kamer geloodst worden, maar dat is allerminst een gelopen race. Vind jij dat de Eerste Kamer het verdrag moet goedkeuren? Of haalt Nederland hiermee een paard van Troje binnen?

 

Bronnen
1: Europees handelsverdrag met Canada verdeelt de politiek :: https://nos.nl/artikel/2322640-europees-handelsverdrag-met-canada-verdeelt-de-politiek.html
2. Kaag komt ChristenUnie tegemoet over handelsverdrag CETA :: https://nos.nl/artikel/2322820-kaag-komt-christenunie-tegemoet-over-handelsverdrag-ceta.html
4. Spanning in Den Haag: wordt Nederland het eerste land dat het Canada-verdrag verwerpt? :: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5018616/ceta-canada-tweede-kamer-verdrag-christenunie-pvda

Mijn Malmberg

logo Dilemma

Meer opdrachten

Je actuele lessen maatschappijleer op een nieuwe plek

Uit het archief van maatschappijleer