Een initiatief van Malmberg

Anonieme zaaddonor: beschermd of bekend?

Kinderen hebben een recht op informatie over de eigen afkomst. Dat is bij biologische ouders makkelijk te achterhalen. Maar soms wordt een kind verwerkt met hulp van een spermadonor. Wiens rechten wegen zwaarder? Die van het kind of van de donor?

Deze week was het verhaal van Maria (21) over haar zoektocht naar haar donorvader opnieuw nieuws. Twee jaar al probeert Maria de identiteit van de donor los te krijgen bij het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem. Dit ziekenhuis heeft indertijd de behandeling bij Maria’s moeder heeft uitgevoerd. Die zoektocht heeft tot op vandaag niets opgeleverd. Maria heeft daarop besloten om via een rechtbank alsnog de identiteit van donor K34 – een donor waar inmiddels 57 kinderen mee zijn verwerkt – te achterhalen.

In Nederland was het tot 2004 zo dat spermadonoren anoniem konden doneren. Dat wil zeggen dat eventuele kinderen die met het gedoneerde zaad verwekt zijn, geen gegevens kunnen krijgen over de identiteit van hun biologische vader. Althans, als de donor zich als onbekend liet registreren. De donor kon ook een keuze maken om ‘bekend’ te zijn – en daarmee zou de donor open staan voor eventuele informatie-uitwisseling met een biologisch kind op latere leeftijd. De wet die deze manier van doneren regelt is in 2004 aangescherpt. Sindsdien is het niet meer mogelijk om anoniem te doneren en mag het kind altijd informatie krijgen over hun biologische vader. Donoren die zich als ‘bekend’ hadden laten registreren hebben zich kunnen zich nu alsnog als ‘onbekend’ laten registreren – en daarmee blijven zij anoniem.

Donor K34 is een donor die zich op een later moment alsnog heeft laten anonimiseren. De moeder van Maria heeft K34 juist uitgekozen vanwege de status ‘bekend’. K34 is teruggekomen op zijn besluit, terwijl dit juist voor de moeder van Maria een doorslaggevende reden was bij het kiezen van donor K34. Onderzoekers die de wet uit 2004 onderzochten concludeerden eerder al dat de praktijk dat donormannen van voor 2004 alsnog anoniem mogen worden in strijd is met de wet. Minister de Jonge heeft laten weten onafhankelijk juridisch advies in te winnen over de ontstane situatie. Voor Maria en het Rijnstate ziekenhuis is het aan de rechter om te bepalen wat belangrijker is; de privacy van de donor of het belang van het kind?

Mijn Malmberg

logo Dilemma

Meer opdrachten

Je actuele lessen maatschappijleer op een nieuwe plek

Uit het archief van maatschappijleer