Een initiatief van Malmberg

Dwangadoptie in de DDR

De actuele opdracht voor 5 havo/vwo voor het najaar van 2019 gaat over dwangadoptie in de DDR. In de DDR werden pasgeboren kinderen doodverklaard en ter adoptie vrijgegeven als de ouders bijvoorbeeld politieke delicten hadden gepleegd of als de ouders niet in staat waren om het kind socialistisch genoeg op te voeden. Zelfs nu, 30 jaar na de val van de muur, zijn veel van dit soort gevallen nog steeds niet opgehelderd.

Downloads

Leerling:
NK-aktu-november2019-Dwangadoptie in de DDR-5 hv-leerling

Docent:
NK-aktu-november2019-Dwangadoptie in de DDR-5 hv-docent

Mijn Malmberg

Meer opdrachten

Je actuele lessen op een nieuwe plek

Uit het archief van Duits