Een initiatief van Malmberg

Chancengleichheit

Bron afbeelding: Shutterstock/

De actuele opdracht van deze maand gaat over gelijke kansen voor iedereen op school. De leerlingen in 3 havo/vwo gaan met de receptieve vaardigheden aan de slag rondom het thema ‘kansengelijkheid’. Leerlingen uit 4 havo/vwo krijgen inzicht in het feit dat opleidingsniveau en inkomen van de ouders voor een groot gedeelte het succes van het kind bepalen. De leerlingen worden aan het denken gezet waarom dat zo is en wat eraan gedaan zou kunnen worden. Leerlingen uit 5 havo/vwo kijken naar de situatie in Duitsland tijdens de coronacrisis en vergelijken die met hun eigen situatie. Ze krijgen inzicht in de problematiek rondom sociale ongelijkheid en de effecten hiervan op het onderwijs en de kansen die leerlingen krijgen.

Leerling:
NK-aktu-november2021-Chancengleicheit_3HV-leerling
NK-aktu-november2021-Chancengleichheit-4HV-leerling
NK-aktu-november2021-Chancengleichheit-5V-leerling

Docent:
NK-aktu-november2021-Chancengleicheit_3HV-docent
NK-aktu-november2021-Chancengleichheit-4HV-docent
NK-aktu-november2021-Chancengleichheit-5V-docent

Actuele lessen

Meer opdrachten

Uit het archief van Duits