Een initiatief van Malmberg

Aangespoelde orka bij Cadzand

Orka in het water

De orka die afgelopen weekend aanspoelde op het strand van Cadzand en vervolgens overleed, was ernstig ziek. Verschillende organen van het dier waren ontstoken.

Opdracht

Lees en bekijk de bronnen. Beantwoord daarna de vragen.

Bron 1: NU.nl – Orka die bij cadzand aanspoelde was ernstig ziek en verzwakt

Bron 2: Item op het jeugdjournaal:

Bron 3: Tien geheimen over Orka’s:

Bron 4: Free Willy (1993) Official Trailer:

Vragen

  1. Belangrijke vragen uit een tekst zijn altijd: wat, waar, wanneer? Kun je deze drie vragen kort beantwoorden?
  2. Er worden twee partijen genoemd die hebben onderzocht waaraan de orka is overleden. Welke twee partijen zijn dit?
  3. De orka was ernstig ziek en er waren verschillende organen aangetast. Welke organen worden allemaal in de tekst benoemd?
  4. Wat is volgens het artikel waarschijnlijk de doodsoorzaak geweest van de orka?
  5. Spoelen er vaker orka’s aan op het Nederlandse strand?
  6. Tot welke diergroep behoort de orka?
  7. Waarom gaat een orka, in tegenstelling tot een bijvoorbeeld een haai, niet meteen dood als het aangespoeld op een strand?
  8. Wat gaat er nu met de dode orka gebeuren?

Antwoorden

Actuele lessen

Meer opdrachten