Een initiatief van Malmberg

Inheemse stammen in Brazilië

Brazilië
Bron afbeelding: Shutterstock

Afgelopen zomer is er een lid van een inheemse Braziliaanse stam overleden. Er is nooit contact geweest met deze man, maar door hem goed in de gaten te houden wisten we wel van zijn bestaan af. Hij leefde in een gedeelte van de Amazone en werd wel in de gaten gehouden door overheidsfunctionarissen.

In deze lesbrief ga je meer leren over de inheemse Braziliaanse stammen en de huidige uitdagingen. Je zult merken dat er meerdere mensen belang hebben bij het grondgebied van de inheemse stammen.

Opdracht

1. Welk beeld heb je van Brazilië?

2. Gebruik de atlas. Op welke bladzijde vind je Brazilië? Tip: gebruik de bladwijzer van de atlas.

3. Wat is denk je het natuurlijk landschap in de Amazone?

4. Waarom kom je juist in deze gebieden in Brazilië inheemse stammen voor die geen contact hebben met anderen?

5. Waarom is het denk je belangrijk dat de inheemse stammen niet in contact komen met andere mensen?

Bekijk de filmpjes en lees het artikel: “Laatste lid geïsoleerde Braziliaanse stam overleden, leefde 26 jaar alleenop de site van nos.nl. beantwoord daarna onderstaande vragen.

Gebruik voor vraag 6 Google Earth/Google Maps 

Zoek Rio Tanaru op. Dit is de regio waar deze man woonde.

6.  Wat valt je op als je de satellietfoto’s bekijkt en inzoomt op deze regio? Plak screenshots van je scherm in je antwoordmodel.

Gebruik het eerste filmpje op de site van het artikel.

7. Waarom is er veel bos gekapt?

8. In de tekst staat dat de huidige president van Brazilië meer grondgebied wilde afpakken van de traditionele stammen. Waarom zou hij dat willen doen denk je?

In Brazilië zijn er dus mensen voor het afpakken van meer grondgebied van inheemse stammen en mensen zijn juist tegen het afpakken van meer grondgebied. In de tekst heb je argumenten gelezen van voorstanders en tegenstander.

9. Schrijf achter onderstaande argumenten of de mensen voor of tegen zijn.

1 Tropisch hout levert veel geld op.

2 De inheemse stammen verliezen hun cultuur.

3 Veel dieren sterven uit doordat er minder grondgebied is voor hen.

4 Inheemse stammen worden soms vermoord om hun grondgebied.

5 De landbouw zorgt voor veel voedsel.

6 Er kunnen veel mensen werken als er veel hout gekapt wordt en in de landbouw gewerkt wordt.

10. Wat zou jouw advies zijn aan de president van Brazilië?

Antwoorden

Om de antwoorden te bekijken moet je aangemeld zijn.

Actuele lessen

De wereld van logo

Deze actuele les wordt je aangeboden door De wereld van, de aardrijkskunde methode van Malmberg. De les is ook te gebruiken bij andere methodes.

Recente opdrachten

Uit het archief van aardrijkskunde