Een initiatief van Malmberg

Luisteren naar geo-beats

Kun je een vulkaan, zoals de Etna, horen? Natuurlijk, denk je, als zo’n berg ontploft, hoor dat je dat. Maar kun je een vulkaan ook horen, als hij niet uitbarst? Ook dat kan. Met speciale technieken die infrageluid zichtbaar maken.

Geo-wetenschappen
Op de Technische Universiteit in Delft zijn bij de opleiding Geoscience and Engineering speciale apparaten gebouwd om met geluidstechniek de aarde te bestuderen. Met die techniek kan geluid dat voor het menselijk oor onhoorbaar is (infrageluid), hoorbaar en zelfs zichtbaar worden gemaakt. Net zoals een arts met zijn stethoscoop naar je longen luistert en een diagnose stelt. Op die manier kan het KNMI in samenwerking met de TU Delft de temperatuur bepalen door geluidsgolven te meten. Geluid reist namelijk sneller op plaatsen waar het warmer is.

Geo-beats
De aarde, de oceanen, de atmosfeer: ze maken allemaal hun eigen bijzondere geluiden. Jammer dat deze geo-beats niet hoorbaar zijn, vooral als het om geluiden gaat die wijzen op grote veranderingen. Zo klinken er soms diep in de aardmantel geluiden die wijzen op een naderende aardbeving. Ook klinkt er rondom de magmakamer in vulkanen herrie voorafgaand aan een uitbarsting. Bovendien trilt de lucht boven een vulkaankrater dan op een onhoorbare manier. Door zulke geluiden te bestuderen, kunnen wetenschappers uitspraken doen over het functioneren van de aarde, de oceanen en de atmosfeer. Het gerommel voor en tijdens een uitbarsting van de Etna op Sicilië is met de beschreven methode in De Bilt te meten.

Geo-future
De Etna is een vulkaan die vrij regelmatig uitbarst. Door te zoeken naar een patroon in het geluid dat vulkanen voor de uitbarsting uitzenden, hopen wetenschappers in de toekomst een uitbarsting van vulkanen nauwkeuriger te voorspellen. Voor de toekomst zien wetenschappers nog veel meer mogelijkheden van de techniek die ze seismo-akoestiek noemen. Door te luisteren kunnen ze veranderingen in de temperatuur van oceaanwater en delen van de atmosfeer bepalen. Op die manier kan hun onderzoek meehelpen in het zoeken naar feiten over klimaatverandering.


Bronnen
Bron 1 Vulkaan Etna barst uit
Bron 2 Onhoorbare herrie van planeet Aarde
Bron 3 Werken in geo

2017-03-Werkblad-Luisteren-naar-geo-beats

Mijn Malmberg

Deze actuele opdracht wordt je aangeboden door Humboldt, de aardrijkskunde methode van Malmberg. De les is ook te gebruiken bij andere methodes.

Recente opdrachten

Je actuele lessen aardrijkskunde op een nieuwe plek

Uit het archief van aardrijkskunde