Een initiatief van Malmberg

Kikkerlandje met 17 miljoen inwoners

21 maart is altijd een bijzondere dag, omdat dan in Nederland de lente begint. Maar 21 maart 2016 was extra bijzonder. Op die dag had Nederland voor het eerst 17 miljoen inwoners. Hoe vol is het kikkerlandje aan de Noordzee eigenlijk?

Natuurlijke en sociale bevolkingsgroei
De Nederlandse bevolking groeit. De veranderingen in bevolkingsaantal worden veroorzaakt door natuurlijke en sociale factoren. Door geboorte en sterfte verandert de bevolkingsomvang op een natuurlijke manier. Daarnaast zijn er sociale oorzaken. Nederland heeft daar net als elk land ter wereld mee te maken: mensen verlaten een land (emigratie) of komen een land binnen om daar te gaan wonen (immigratie). De factor die voor de meeste verandering van de bevolkingsomvang zorgt, verschilt per land en vaak zelfs per periode.

Bevolkingsprognoses
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houdt veranderingen in de Nederlandse bevolking bij. Met behulp van economische en demografische gegevens maakt het berekeningen (prognoses) voor de toekomst. Vandaar dat het CBS eind 2015 al voorspelde dat de grens van 17 miljoen inwoners ergens rond 25 maart gepasseerd zou worden. Sommige ouderparen die hun kind op die dag verwachtten, hoopten hun kind als 17 miljoenste Nederlander te kunnen registreren. Helaas voor hen lag dat moment al een paar dagen eerder.

Vol?
Sommige mensen vinden dat Nederland overvol is. Ze wijzen dan op grote sociale problemen in steden, de dagelijkse files en het grote aantal werklozen. De Nederlandse overheid denkt daar anders over. Volgens haar is er geen sprake van overbevolking. Zij ziet de problemen in grote steden als een gebrek aan respect, niet als een gebrek aan ruimte.


Bronnen
Bron 1 Google Maps.
Bron 2 CBS.
Bron 3 Magisch moment.
Bron 4 CBS over bevolkingsgroei.
Bron 5 Meningen over bevolkingsgroei.

2016-04_Werkblad_Kikkerlandje_met_17_miljoen_inwoners

Actuele lessen

De wereld van logo

Deze actuele les wordt je aangeboden door De wereld van, de aardrijkskunde methode van Malmberg. De les is ook te gebruiken bij andere methodes.

Recente opdrachten

Uit het archief van aardrijkskunde