Een initiatief van Malmberg

Hoera, er is een klimaatakkoord! En nu?

Een staande ovatie, het is gelukt. De eenentwintigste klimaattop is achter de rug en er is een akkoord bereikt. Wat maakt dit klimaatakkoord anders dan alle voorgaande, en wat gaan wij er in Nederland van merken?

Doelstelling
In Parijs is na twee weken onderhandelen door 195 landen een akkoord ondertekend over maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. De hoofddoelstelling is dat de aarde tot het jaar 2100 niet meer dan twee graden Celsius mag opwarmen. Gestreefd moet worden naar een maximale opwarming van anderhalve graad. Daarnaast krijgen arme landen veel geld om zich te beschermen tegen gevolgen van klimaatverandering.

Klimaatbijeenkomsten
Sinds 1992 zijn er twintig klimaatbijeenkomsten geweest. In 1997 werden in Japan afspraken gemaakt in het ‘Kyoto-protocol’. Maar grote vervuilers als India en China hoefden als ontwikkelingslanden niet mee te doen. De Verenigde Staten, toen de grootste vervuiler, zette wel zijn handtekening, maar haakte uiteindelijk toch af. De klimaattop in Kopenhagen in 2009 leverde wel een wereldwijd akkoord op, maar dat was niet bindend en bleek een mislukking. Dat is deze keer anders.

Dat er nu wel een akkoord met bijna tweehonderd handtekeningen ligt, heeft een aantal oorzaken. Zo is ‘de wereld’ er steeds eensgezinder over dat er überhaupt sprake is van een groot klimaatprobleem. De gevolgen ervan worden immers steeds beter zichtbaar. Dat was eerder nog niet het geval. Mede daarom zijn de meeste landen nu bereid om verregaande maatregelen te nemen.

Gevolgen voor Nederland
Voor Nederland betekent het rapport concreet dat er veel minder broeikasgassen mogen worden uitgestoten. Dit vormt een grote uitdaging, omdat wij veel fossiele brandstoffen gebruiken. Onze kolencentrales moeten dicht en misschien komen er extra belastingen op vervuilende producten. En er zullen steeds meer zonnepanelen, windmolens en elektrische auto’s in het straatbeeld verschijnen.

Het rapport krijgt ook veel kritiek. Volgens milieuorganisaties gaan de maatregelen lang niet ver genoeg. De lucht- en scheepvaart, twee grote vervuilers, komen in het rapport niet voor. En dan zijn er altijd nog de klimaatsceptici: volgens hen was het hele akkoord niet nodig geweest.


Bronnen
Bron 1 Klimaatakkoord: waarom lukte het nu wel?
Bron 2 De gevolgen voor Nederland.
Bron 3 Kiribati verdwijnt.
Bron 4 Kritiek op het klimaatakkoord.
Bron 5 Klimaatproblemen in kaart.

2015-21_Werkblad_Hoera_er_is_een_klimaatakkoord

Mijn Malmberg

Deze actuele opdracht wordt je aangeboden door Humboldt, de aardrijkskunde methode van Malmberg. De les is ook te gebruiken bij andere methodes.

Recente opdrachten

Je actuele lessen aardrijkskunde op een nieuwe plek

Uit het archief van aardrijkskunde