Een initiatief van Malmberg

Duurzame energie moet de toekomst worden

Afgelopen december vond het de Poolse stad Katowice de klimaattop plaats. Regeringsleiders en delegaties van 200 landen kwamen bijeen om afspraken te maken over hoe de klimaatverandering en de hoeveelheid CO2 in de lucht terug te dringen en aan te pakken.

Geen gemakkelijke opgave
Dat het niet gemakkelijk is om tot gezamenlijke afspraken te komen bleek wel uit het feit dat de conferentie een dag langer duurde dan gepland was. Sommige landen vinden de afspraken te streng, Europese landen vinden de maatregelen niet streng genoeg en de VS wil juist uit het klimaatakkoord stappen. President Trump vindt de klimaatverandering maar onzin en zegt dat het zich vanzelf wel zal oplossen. Bovendien zegt hij dat de klimaatverandering een verzinsel is van China, om zo de economie van de VS lam te leggen. De VS kan overigens pas in 2020 uit het akkoord stappen.

Afspraken
De afspraak is dat de gemiddelde temperatuur op aarde niet meer dan 2 graden Celsius mag stijgen. Een aantal Europese landen, waaronder Nederland, willen dat de temperatuur niet meer dan 1,5 graad Celsius stijgt. Een grote boosdoener van de stijgende temperatuur is de uitstoot van CO2. Dit komt vooral van auto’s, fabrieken en huishoudens. Overgaan op duurzame energiebronnen als zonne-energie en windenergie, kan de hoeveelheid CO2 in de lucht terugdringen.
Het maken van deze afspraken is belangrijk omdat op dit moment de temperatuur dreigt te stijgen met 3 graden Celsius of meer. Hierdoor zal de zeespiegel stijgen, zullen sommige gebieden verdrogen en andere gebieden juist meer wateroverlast krijgen.

Afhankelijk van fossiele brandstoffen
Een groot probleem is dat veel landen afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. In de VS, China en Rusland worden grote hoeveelheden steenkool en bruinkool uit de grond gehaald. Dit is een relatief goedkope brandstof en het is makkelijk te winnen. Als deze landen gedwongen worden om hun mijnen te sluiten en over te gaan op duurzame brandstoffen, zullen veel mensen hun baan verliezen. Ook in Nederland maken we nog deels gebruik van kolencentrales om elektriciteit op te wekken en de meeste huishoudens koken en verwarmen hun huis nog op gas. Investeren in het gebruiken van fossiele brandstoffen is voor de lange termijn geen goed idee. Langzaamaan zal in Nederland elk huishouden gebruik gaan maken van duurzame energie.

Derdewereldlanden
Een ander groot probleem is dat veel landen in Afrika en Azië geen geld hebben om te investeren in duurzame energiebronnen. Landen als Nederland en Duitsland gaan deze landen helpen om dit toch te bewerkstelligen. Deze landen liggen dichtbij de evenaar en hebben dus veel baat bij investeringen in zonne-energie. Ook wordt juist in deze landen nog veel gebruik gemaakt van hout om op te stoken en rijden er veel oude, afgedankte auto’s rond die meestal slecht zijn afgesteld en veel roet en CO2 uitstoten

Uiteindelijk zijn de deelnemende landen een dag later toch tot een akkoord gekomen. Niet alle landen hebben hun zin gekregen, maar er is een begin. Alle kleine beetjes helpen, ook in jouw eigen omgeving, en met kleine stapjes komen we uiteindelijk toch een heel eind.

 

 


Bronnen:
Bron 1 Steenkool in polen

werkblad-ACTUALITEIT-duurzame-energie-moet-de-toekomst-worden

Mijn Malmberg

Deze actuele opdracht wordt je aangeboden door Humboldt, de aardrijkskunde methode van Malmberg. De les is ook te gebruiken bij andere methodes.

Recente opdrachten

Je actuele lessen aardrijkskunde op een nieuwe plek

Uit het archief van aardrijkskunde