Een initiatief van Malmberg

De wereld van de Deltawerken

De Deltawerken zijn de trots van Nederland. Stuk voor stuk zijn de bouwwerken van beton, klei en staal symbolen van de strijd van Nederland tegen het water. Achter de immense kolossen schuilt een wereld van natuur en techniek.

Deltawerken actueel
De Deltawerken haalden de laatste tijd regelmatig het nieuws. Eerst toen in oktober het stormseizoen begon en de overheid de mensen voorlichtte over de veiligheid van alle zeeweringen. Daarna werd bekend dat alle onderdelen van de Deltaweken waren geüpdatet, zodat ze voldoen aan de nieuwe veiligheidseisen die gelden vanwege de verwachte zeespiegelstijging en extreme stormen. Vervolgens kwam de film ‘Als de dijken breken’ uit, waaruit bleek dat Nederland lang niet zo veilig is als het lijkt. En als klap op de vuurpijl werd de Haringvlietdam benoemd tot officieel Rijksmonument.

De functies van de Deltawerken
Nadat in 1953 op veel plaatsen in het zuidwesten van Nederland de dijken braken, werd de Deltacommissie gevormd. Er werd afgesproken dat een serie maatregelen moest zorgen dat zuidwest-Nederland werd beschermd tegen de zee: de Deltawerken. Rivieren en zeearmen werden afgesloten met dammen, keringen en sluizen. Ongeveer zestig jaar daarna was het hele Deltaplan uitgevoerd. Hoewel het doel van de Deltawerken nog steeds is om de mensen te beschermen tegen de zee, hebben de Deltawerken wel een functieverandering ondergaan. Rondom de Deltawerken is steeds meer aandacht voor natuur en recreatie. De combinatie van robuuste Hollandse techniek met natte natuur en zilte zee trekt jaarlijks miljoenen mensen. Op en rond de Deltawerken kunnen ze naar hartenlust fietsen, hardlopen, relaxen, kitesurfen en zonnebaden. Of lekker uitwaaien tijdens een Hollandse najaarsstorm.

De wereld van de Deltawerken
De bruggen, sluizen, keringen en dammen bestaan overigens uit meer dan beton, klei en staal. Er zit een hele wereld van moderne techniek verwerkt in de Deltawerken. Sensoren meten continu zaken als luchtdruk, windsnelheid, waterhoogte en zeestroming. In het uiterste geval sluit bijvoorbeeld de Oosterscheldestormvloedkering automatisch. Inspectie en onderhoud van de Deltawerken kosten veel geld. Dat heeft Nederland graag over voor haar veiligheid. Om de risico’s van een overstroming te beperken, werken mens en machine nauw samen om de veiligheid van miljoenen mensen te bewaken. Vandaar dat op een klein bordje op de Oosterscheldestormvloedkering de trotse tekst staat: ‘Hier gaan over het tij: de maan, de wind en wij’.


Bronnen
Bron 1 Overstroom ik?
Bron 2 Bescherming door de Deltawerken
Bron 3 De Deltawerken
Bron 4 De bouw van de Haringvlietdam
Bron 5 Haringvlietdam Rijksmonument
Bron 6 De minister over onze veiligheid

2016-13-Werkblad-De-wereld-van-de-Deltawerken

Mijn Malmberg

Deze actuele opdracht wordt je aangeboden door Humboldt, de aardrijkskunde methode van Malmberg. De les is ook te gebruiken bij andere methodes.

Recente opdrachten

Je actuele lessen aardrijkskunde op een nieuwe plek

Uit het archief van aardrijkskunde