Een initiatief van Malmberg

De prijs van nikkel

nikkel - aardrijkskunde - onderwijs van morgen
Bron afbeelding: Shutterstock

De gevolgen van de oorlog in Oekraïne worden steeds duidelijker zichtbaar op tal van terreinen. Niet alleen voor de mensen in Oekraïne zelf, maar ook in Nederland kunnen wij de gevolgen duidelijk merken op allerlei gebieden. Maar wat heeft de oorlog te maken met de prijs van nikkel?

In deze actuele les zoomen we in op de gevolgen van de oorlog voor de prijs van nikkel.

Opdracht

Lees het artikel Hoge nikkelprijs maakt veel producten duurder op nos.nl en beantwoord de vragen.

1. Wat is nikkel?

a een metaalsoort.
b een gesteente soort.
c een mineraal
d een sediment

2. Gebruik in de atlas de kaart van minerale grondstoffen op mondiaal schaalniveau. Welke landen exporteren nikkel?

3. Leg in je eigen woorden uit waarom nikkel een belangrijk metaal is voor de productie van andere metalen.

4. Waarom vindt de schrijver van het artikel het niet vreemd dat de prijs van nikkel is gestegen?

Gebruik voor vraag 5 en 6 Google Earth/Google Maps

5. Zoek de Mayak mijn op in Siberië en geef aan of het dagbouw of schachtbouw is.

6. Kan je op de satellietbeelden nadelen zien van de mijnbouw in deze regio?

Nikkel (Ni) wordt al lang op grote schaal gebruikt in batterijen, nikkel-kobalt-aluminium (NCA) en nikkel-mangaan-kobalt (NMC), gebruiken respectievelijk 80% en 33% nikkel. De meeste elektrische auto’s gebruiken accupakketten van het type Lithium-ion, waarin ook nikkel is verwerkt.

Sjoerd van Bilsen, maart 2022
bron: Autovisie

7. Lees bovenstaande tekst. Wat kan het gevolg zijn voor de verkoopprijs van elektrische auto’s in Nederland?

a. Deze zal dalen, er moet nikkel geïmporteerd worden uit landen waar het goedkoper geleverd kan worden.
b. Deze zal stijgen, er moet nikkel geïmporteerd worden uit landen die er meer geld voor gaan vragen.
c. Deze blijft gelijk. Andere landen gaan meer nikkel exporteren waardoor de prijs daalt.

Ga nogmaals naar Hoge nikkelprijs maakt veel producten duurder op nos.nl en lees de eerste alinea ‘Hergebruiken van schroot’.

8. Welke mogelijke oplossingen zijn er voor de hoge nikkelprijs?

Antwoorden

Om de antwoorden te bekijken moet je aangemeld zijn.

Actuele lessen

De wereld van logo

Deze actuele les wordt je aangeboden door De wereld van, de aardrijkskunde methode van Malmberg. De les is ook te gebruiken bij andere methodes.

Recente opdrachten

Uit het archief van aardrijkskunde